Ringbind

Fra handleplan til handling

Regeringen fremlagde i januar en ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. FRI deltog i arbejdet med at udarbejde handleplanens i alt 50 konkrete initiativer. Blandt initiativerne var en række målrettet rådgiverne.

Sikkerhed og det gode arbejdsmiljø har høj prioritet i bygge- og anlægsbranchen. Alligevel har ansatte i byggeriet dobbelt så høj risiko for at komme ud for en alvorlig arbejdsulykke som andre. Derfor gik FRI i januar sammen med en lang række andre organisationer inden for byggeriet om en ny handleplan - "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker", som skal reducere antallet af ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Målrettede rådgiverinitiativer

Planen består af 50 initiativer, hvoraf en del forholder sig til de projekterende virksomheders arbejde og ansvar. En del af disse initiativer er allerede gennemført. Der er således oprettet en gratis hotline for rådgivere, der kører frem til udgangen af 2015. Der har været afholdt flere, velbesøgte informationsmøder/workshops over hele landet. Her har fokus været på projekteringslederens arbejdsmiljøopgaver og samarbejdet med arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Og sidst men ikke mindst er ydelsesbeskrivelsen ”Arbejdsmiljøkoordinering” blevet revideret. FRI glæder sig over, at mange af initiativerne allerede er rullet ud:

”Et hvert initiativ, der kan bidrage til at reducere risikoen for arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, er kærkommen. Det er rådgivernes planlægning i projekteringsfasen, der skaber grundlaget for et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen. Derfor er det rigtig positivt, at der er har været stor opbakning til de afholdte informationsmøder og workshops. Samtidig er hotlinen etableret, hvor rådgivere kan få svar på tvivlsspørgsmål eller få et kort vejledningsforløb, forklarer FRI’s direktør Henrik Garver”.

FRI og DANSKE ARK har ud over initiativerne i handleplanen gennemført en undersøgelse af, hvordan de mindre medlemsvirksomheder håndterer arbejdsmiljø, og hvordan de vurderer udbuddet og kvaliteten af de eksisterende efteruddannelsestilbud inden for området.

Læs mere om handleplanen.