Young Happy People

FRI til politikere: Kom til enighed om gymnasiereform

Pressemeddelelse: Der er i dag stor efterspørgsel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. En prognose fra Engineer the Future viser, at der i 2025 vil mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater, og den mangel skal bl.a. en kommende gymnasiereform adressere. Derfor er det problematisk, at forhandlingerne gang på gang strander på politiske drillerier om adgangskrav, mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

”Udfordringen med at få uddannet et tilstrækkeligt antal ingeniører og naturvidenskabelige kandidater er for vigtig til at blive bremset af politiske drillerier, som vi i øjeblikket er vidne til i forbindelse med forhandlingerne af gymnasiereformen. Adgangskrav er vigtige, men muligheden for individuelt at kunne vurdere elever, der ønsker at vælge gymnasievejen, som et supplement til adgangskrav giver en mere bred adgang. Det burde ikke være så svært. Vores udfordring er ikke adgang til de gymnasiale ungdomsuddannelser, men at få løst den langsigtede udfordring, at vi har et arbejdsmarked, hvor der mangler ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Jo tidligere vi får en politisk aftale, jo bedre tid får gymnasierne til at forberede sig ordentligt, og det er vigtigt,” siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

I FRI mener man, at det nuværende udspil, der lige nu er til en gymnasiereform, vil skabe et bedre fundament for, at flere unge kan vælge en ingeniør- eller naturvidenskabelig karrierevej.

”Udover at reformen vil gøre gymnasieleverne bedre til matematik, vil det ruste langt flere til at tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, når alle elever mindst har matematik på B-niveau. Det vil helt sikkert også få færre til at spekulere i at tage matematik på GSK. Jeg hæfter mig desuden ved, at undervisningsministeren siger, at matematik i fremtiden skal være mere anvendelsesorienteret og knap så teoretisk. Det er også en vigtig pointe, så længe selve forståelsen af matematik, det faglige niveau, ikke sænkes. For grunden til, at der er brug for tid til god implementering af reformen i gymnasierne, er, at undervisningen skal tilrettelægges, så det forhold, at et øget antal elever skal undervises og få det nødvendige grundniveau i matematik, ikke sænker kvaliteten generelt,” slutter Henrik Garver.