Alle aktiviteter

Kursus: Dimensionering af murværkskonstruktioner

16. august 2017

På SBis kursus lærer du at bruge programmet EC6design.com til dimensionering af murværkskonstruktioner.

Kursus: Hvordan vurderes byggematerialer?

16. august 2017

Inden for bæredygtigt byggeri og DGNB er fremskaffelsen og brugen af byggematerialer og produkter vigtige emner. Ved at træffe de rigtige valg af byggematerialer og produkter kan der bidrages positivt til det bæredygtige byggeri.

FRI's Branchetopmøde i Aarhus 2017

15. august 2017

Hvordan ser fremtidens forsyningssektor ud i 2035? FRI præsenterer de rådgivende ingeniørers bud på scenarier. Hvilke muligheder og eventuelle barrierer giver det os som rådgivende ingeniørvirksomheder?

Seminar: Sikkerhed og terrorsikring af bygninger og byrum

10. august 2017

En række terrorangreb rundt om i Europa gør det i stigende grad nødvendigt at tænke sikkerhed som en højt prioriteret og integreret del af udvikling af byrum og bygninger. På dette seminar stiller Bygherreforeningen skarpt på, ...

Kursus: PCB i bygninger

09. august 2017

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

Morgenmøde: Indeklima

02. august 2017

Dårligt indeklima har betydning for både den enkelte person og på et mere overordnet, samfundsøkonomisk plan i kraft af bl.a. øget sygefravær. Hvordan påvirker adfærd og bygninger indeklimaet i boligen? Kan boligejernes adfærd ...

Workshop: Hvordan kan vi sammen optimere rådgivernes tilbudsproces?

29. juni 2017

Værdibyg sætter fokus på at skabe det bedste spillerum for rådgiverne, så de kan levere det optimale tilbud. Det sker på en workshop den 14. september.

Kursus: Udbud med forhandling

28. juni 2017

Udbud med forhandling giver parterne en mere fleksibel proces og en række nye muligheder ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelse: BIM-Manager

27. juni 2017

BIM og 3D-modellering er det nye sort i byggeriet. BIM (Building Information Modeling) kan være med til at forebygge mange af de tvister og fejl, som opstår på byggeprojekter i dag og derved spare både tid og penge.

Kommende kurser i FRI

22. juni 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.