Alle aktiviteter

Kursus: Dimensionering af murværkskonstruktioner

17. januar 2018

På SBis kursus lærer du at bruge programmet EC6design.com til dimensionering af murværkskonstruktioner.

Infomøde: Ecodesign og bygningsreglement

10. januar 2018

Energistyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer rådgivere og entreprenører til infomøde om ecodesignkrav til bygningsrelevante produkter og krav i bygningsreglementet.

Møde: Byggepladskultur med fokus på planlægning og arbejdsmiljø

10. januar 2018

Videntjenesten og organisationerne bag inviterer sammen med Lean Construction-DK foreningen til gratis møde om, hvordan man skaber en byggepladskultur med fokus på planlægning og arbejdsmiljø.

Workshop: Cirkulært byggeri

10. januar 2018

DI og Circle House inviterer til workshop om cirkulær økonomi i byggeriet. Vær med, når nye byggeprincipper og forretningsmodeller præsenteres, og handlinger på vej mod en cirkulær byggesektor i Danmark udforskes.

Kommende kurser i FRI

03. januar 2018

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

FRI's Generalforsamling og Årsmøde 2018

03. januar 2018

Foreningen af Rådgivende Ingeniører inviterer foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling med efterfølgende årsmøde torsdag den 1. marts i Industriens Hus. Siden opdateres løbende.

Møde: Udviklingsplaner som værktøj i byudviklingen

13. december 2017

I forlængelse af konferencerne i 2017 i Aarhus om byudvikling og bykvalitet, sættes der nu fokus på udviklingsplaner og den måde, de bruges i forbindelse med byudvikling.

Kursus: Værdien af bæredygtighedsledelse

13. december 2017

Få overblik over bæredygtighedslederens rolle i et byggeprojekt. Hvordan kan du tilføre værdi, og hvilke konkrete leverancer indgår i arbejdet i henhold til det nye tillæg til ydelsesbeskrivelsen fra FRI og Danske Arkitektvirks...

Kursus: Syn og skøn

13. december 2017

Molios kursus giver dig al den viden og øvelse, du har brug for til at kunne gennemføre en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde enten som skønsmand eller som rådgiver for en af sagens parter.

Kursus: Vådrum – regler og praktisk udførelse

06. december 2017

På Molios kursus får du en grundig gennemgang af gældende regler og anvisninger på vådrumsområdet og en dybere information om rette materialer og juraen ved aftaler om udførelse. Efter kurset vil du være i stand til at planlægg...