Alle aktiviteter

Building Green 2017

17. oktober 2017

Building Green skydes i gang 1. & 2. november i Forum. Den bæredygtige event tilbyder 2 dage spækket med mere end 120 talere, 170 udstillere med bæredygtige produkter og løsninger til byggeriet. Der vil være aktiviteter som Gre...

Kick-off event: Projekt om risikostyring

17. oktober 2017

Værdibyg vil på dette kick-off event præsentere og diskutere, hvordan risikostyring bruges af de forskellige aktører fra de helt tidlige faser i byggeprojektet til udførelsen og afleveringen. Arrangementet er en unik mulighed ...

Konference: Fokus på Byggeriets fremtid

16. oktober 2017

Byggeriets fremtid og forhold sættes på dagsordenen, når FRI sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq, DI og Dansk Byggeri inviterer til konference på Christiansborg den 30. november.

FRI kursus i Persondataforordningen

12. oktober 2017

Rådgivende ingeniører skal (også) overholde persondataforordningen. Indførelsen af de nye regler i persondataforordningen nærmer sig med hastige skridt, og den nye datasikkerhedslov forventes at blive vedtaget af Folketinget i ...

FRI Kursus i ”Budgetansvar og omprojektering”

12. oktober 2017

Kursus vedrørende den praktiske håndtering af rådgiveraftalens vilkår vedrørende budgetansvar og omprojektering.

FRI Kursus i praktisk byggeret for tilsyn og byggeledelse

12. oktober 2017

Det overordnede formål med kurset er at bibringe byggeledere og tilsynsførende praktiske – og juridisk gangbare – værktøjer til håndtering af entreprenører, bygherrer og øvrige rådgivere.

FRI kursus i Tilbudsloven

12. oktober 2017

Kurset retter sig mod projekterende, der gennemfører udbud af entrepriser under tærskelværdien. Kurset giver en grundig gennemgang af reglerne, så du ikke begår fejl!

Kursus i Entrepriseret / AB 92

12. oktober 2017

Det er vigtigt at kunne reglerne i AB 92, når man arbejder med entreprenører – ellers kan man nemt komme til kort. Så sørg for at være på forkant, hvis problemerne opstår! Undervisere er advokat Trine Albirk, MT Højgaard og v...

FRI's Branchetopmøde i Aarhus 2017

12. oktober 2017

Hvordan ser fremtidens forsyningssektor ud i 2035? FRI præsenterede de rådgivende ingeniørers bud på scenarier på årets branchetopmøde i Aarhus den 11. oktober 2017.

Konference: Vejen til det bygbare projekt

12. oktober 2017

For tredje år i træk afholder Relevent i samarbejde med MOLT WENGEL konferencen Vejen til det bygbare projekt. I år har programmet fokus på følgende hovedområder: Det Intelligente Byggeri og Forretningsmodellen, der virker.