Tekniker Roder Med Elskab

Kursus: Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Molios kursus giver dig baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg, så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet.

Fra den 1. juli 2017 stiller bygningsreglementet krav om, at belysnings-, varme- og køle- og ventilationsanlægs energimæssige ydeevne og styring i alle nye bygninger skal testes og funktionsafprøves efter installation og inden de tages i brug.

Funktionsafprøvning gør det muligt at koble bygherrens betalinger sammen med entreprenørens faktisk leverede kvalitet og funktion. Systemet kræver verifikationer, som gennemføres under byggeriernes eller anlæggenes udførelse, dvs. før bygningerne afleveres.

Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser.

Tid og sted:
HUSET, Hindsgavl Alle 2, Middelfart
Onsdag den 23. maj 2018, kl. 9.00-16.30 og

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, Ballerup
Mandag den 29. oktober 2018, kl. 9.00-16.30

Pris: 4.500 kr. ex. moms.

Se program og tilmeld dig her

 

 

Kategoriseret under: