Hjelm under arm

Kursus: PCB i bygninger

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

På SBIs kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, og hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen. Du får at vide, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Tid og sted:
Statens Byggeforskningsinstitut, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Tirsdag den 27. februar 2018, kl. 9.00-16.00

Læs mere og tilmeld dig her

Kategoriseret under: