Hænder, grafer

Workshop: Hvordan kan vi sammen optimere rådgivernes tilbudsproces?

Værdibyg sætter fokus på at skabe det bedste spillerum for rådgiverne, så de kan levere det optimale tilbud. Det sker på en workshop den 14. september.

Hvad kan bygherren gøre for at optimere sit rådgiverudbud, så han får det helt rigtige tilbud og den rette rådgivningsydelse ydelse retur? Og hvordan kan rådgiveren selv spille ind i processen til gavn for alle parter? 

Rådgiverne har en række ønsker til tilbudsprocessen, projektmateriale og processen, og blandt emnerne, man vil debattere, er:

  • Sammenhængen mellem bygherres behov og rådgivers ydelser
  • Hvordan honorering bedst kan afspejle ydelser og kompleksitet
  • Samspillet mellem bygherreorganisation og rådgiver
  • Strukturering af udbudsmaterialet
  • Tids- og procesplan som middel til at reducere usikkerheden

Tid og sted:
Værdibyg, Borgergade 111, 1300 København K.
Tirsdag den 14. september, kl. 13.00-16.00

Tilmeld dig her

 

Kategoriseret under: