Blyant ,-blok

Workshop: Opdatering af regelsæt (TT-visse)

Beredskabsstyrelsen er i gang med det indledende arbejde med at opdatere, revidere og forenkle de nuværende regler/tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomeder, fremstilling og oplagring af mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag.

I den anledning inviterer styrelsen en eller to repræsentanter fra hver organisation til at deltage i en workshop, så relevante brancheforeninger, rådgivere, redningsberedskaber m.fl. får mulighed for at komme med synspunkter, forslag m.m. til det kommende regelarbejde.

Tid og sted:
Flyvestation Skalstrup, bygning 2, Køgevej 167, 4621 Gadstrup
Tirsdag den 16. januar 2018, kl. 9.30-15.30

Se programmet her