Alle aktiviteter

FRI's Branchetopmøde i Aarhus 2017

12. oktober 2017

Hvordan ser fremtidens forsyningssektor ud i 2035? FRI præsenterede de rådgivende ingeniørers bud på scenarier på årets branchetopmøde i Aarhus den 11. oktober 2017.

Konference: Vejen til det bygbare projekt

12. oktober 2017

For tredje år i træk afholder Relevent i samarbejde med MOLT WENGEL konferencen Vejen til det bygbare projekt. I år har programmet fokus på følgende hovedområder: Det Intelligente Byggeri og Forretningsmodellen, der virker.

Gå-hjem møder: Den digitale byggeplads

12. oktober 2017

På to gå hjem-møder stiller Femern Bælt Netværket, InnoBYG, Dansk Byggeri, BASIT og Næstved Erhverv skarpt på den digitale byggeplads og giver dig en digital vinkel på Ny Storstrømsbro, Fjordforbindelsen og Køge Nord Station.

Kursus: PCB i bygninger

11. oktober 2017

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

Kommende kurser i FRI

11. oktober 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Byggeriets Miljøkonference 2018

11. oktober 2017

Molios konference stiller skarpt på de aktuelle udfordringer, der er i byggeriet, når det gælder miljø, sundhed og sikkerhed.

Erfamøde: Byggevarer og CE-mærkning

05. oktober 2017

BYG-ERFA udgav i foråret bladet Byggevarer og CE-mærkning – valg af egnede byggevarer. Bladet blev udarbejdet som en udløber af de problemer, det gav at indføre de saltholdige MgO-plader som nyt materiale til vindspærrer.

Kursus: Byggeaffald

04. oktober 2017

Støder du på udfordringer om byggeaffald? Vil du blive bedre til at løse opgaver med byggeaffald? Eller er du kun lige begyndt at arbejde med byggeaffald og kender ikke tilstrækkeligt til reglerne på området?

Temadag: Byggeprocessen i renovering

04. oktober 2017

Renovering kræver særlige kompetencer, da byggeprocessen i et renoveringsprojekt er mere kompleks og indeholder langt flere uforudsigelige faktorer og parametre end nybyggeri.

Konference: Indeklima på dagsordenen - fra politiske visioner til konkrete tiltag

27. september 2017

InnoBYG, REBUS og Gate 21 inviterer til stort indeklimaevent i samarbejde med Realdania, Green Building Council, VELUX og EUDP.