Arbejde

Konference: Fokus på Byggeriets fremtid

Byggeriets fremtid og forhold sættes på dagsordenen, når FRI sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq, DI og Dansk Byggeri inviterer til konference på Christiansborg den 30. november.

På konferencen kan du møde byggeriets minister Ole Birk Olesen, partiernes bygningsordførere, Jyske Bank og de fem organisationer. Konferencen har til formål at sætte byggeriets bidrag til samfundet, branchens forhold og fremtid på dagsordenen.   

Konferencen henvender sig primært til politiske beslutningstagere, centrale embedsmænd og beslutningstagere i branchen. Af hensyn til disponering af pladsen i Fællessalen vil vi gerne have din tilmelding snarest og senest den 17. november til Winnie Toft på wt@frinet.dk

Tid og sted:
Fællessalen, Christiansborg
Torsdag den 30. november 2017, kl. 12.00-16.00

Program:

 • 12.00: Registrering og sandwich
 • 13.00: Hans Chr. Schmidt byder velkommen
 • 13.05: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
 • 13.20: Dansk Byggeri: ”Sammen Bygger vi Danmark”, byggeerhvervets centrale rolle for samfundet
 • 13.30: Jyske Bank v. afdelingsdirektør Merete Friis: Finansiering af byggeri: belysning af muligheder og udfordringer for kunder og for den finansielle virksomhed
 • 13.45: Tekniq: Byggeriet som uddannelsessted 
 • 14.00: Danske ARK og Arkitema: Den offentlige sektor som bygherre – transaktionsomkostninger og forholdet mellem drift og anlæg, Arkitema om et konkret OPP-projekt, psykiatrihospitalet i Vejle
 • 14.35: DI og GenieBelt: Sådan skaber vi en produktiv og konkurrencedygtig byggesektor gennem bedre samarbejde
 • 14.50: FRI og NIRAS: Byggeriet er ikke bange for fremtiden og ny teknologi
 • 15.05: Politiske ordførere - kommentarer til formiddagens indlæg:
 • Socialdemokratiet: Mette Reissmann 
 • Dansk Folkeparti: Merete Dea Larsen
 • Venstre: Hans Chr. Schmidt 
 • Det Radikale Venstre: Andreas Steenberg
 • Socialistisk Folkeparti: Kirsten Normann Andersen
 • Alternativet: Roger Matthisen
 • Enhedslisten: Søren Egge Rasmussen 
 • 15.55: Afslutning, tak for i dag.

Kategoriseret under: