Anden information

Omkostninger til certificering af statikere

22. maj 2019

FRI har været i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på de højre omkostninger, der er ved certificering af statikere.

Brandvejledninger tilgængelige på tryk

24. april 2019

Brandvejledningerne til BR18 er nu tilgængelige i trykt form og kan købes hos Molio. Der er dele af materialet, som stadig er under udarbejdelse, men bestiller du vejledningerne som abonnement hos Molio, får du automatisk tilse...

Analyse af uvildighed i huseftersynsordningen

24. januar 2019

Erhvervsministeriet har netop offentliggjort en analyse af bestillerveje og uvildighed i huseftersynsordningen. Undersøgelsen blev bl.a. iværksat på baggrund af en evaluering af ordningen fra Justitsministeriet, hvor flere høri...

FRI arbejder for frivillig bæredygtighedsklasse i BR

29. november 2018

Trafik-, Bygge- og Boligministeren meddelte tidligere på året, at styrelsen (TBST) skulle udarbejde et forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. TBST arbejder nu på sidste fase af anbefalingen til min...

RISDG – FRI netværk for strategiske, digitale beslutningstagere

06. november 2018

Digitaliseringen som rammevilkår medfører ikke kun potentiale i et øget samarbejde på tværs af branchen, men også afhængighed af beslutninger taget af offentlige såvel som private parter. Nu har du mulighed for at komme med i n...

Vejledning om altaner med udliggerjern

16. august 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

Rapport: Vigtigt med fokus på indeklimaet i skolerenoveringer

16. august 2018

En af konklusionerne i en netop færdiggjort rapport er, at indeklimaet i landets skoleklasser er mindst lige så dårligt, som det var i 2014. Undersøgelsen viser, at mere end 90 % af skoleklasserne i løbet af skoledagen har et C...

Energiaftale: energibesparelser skal i fokus

14. august 2018

Den danske hidtidige energipolitik har især haft fokus på udbygning af vedvarende energi og elektrificering. Dette skal fortsætte, men Danmark har også brug for, at energieffektiviseringer prioriteres. Det er noget, FRI arbejde...

Udvikling af frivillig bæredygtighedsklasse

13. juni 2018

FRI har med bidrag fra flere medlemmer deltaget i et arbejde med SBi om en anbefaling til en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

FRI Strategi 2021

17. april 2018