Blaa -mand -laptop

Ændrede BBR registreringer af erhvervsbygninger skal danne nyt beskatningsgrundlag

FRI har været til møde hos SKAT om planerne for implementering af ændrede BBR-oplysninger om erhvervsejendomme. Som forberedelse til et nyt ejendomsvurderingssystem har SKAT vurderet, at der er behov for mere detaljerede opgørelse af arealer i erhvervsbygninger i BBR. Dette får betydning for jer som ejer, men også i forretningsmæssig henseende.

Forretningsmæssigt vil vi fremover i vores rådgivning få et bedre indblik i, hvad de enkelte dele af bygningerne i et område anvendes til. Dette kan bl.a. betyde, at vi har et bedre datagrundlag til rådgivning om energiplanlægning i en kommune. Derudover vil kravene om indrapportering kunne få betydning i byggesagsbehandlingen.

Detaljeret registrering af erhvervsbygninger skal forbedre BBR
BBR blev oprettet i 1977. Samtlige ejere af fast ejendom udfyldte et skema med oplysning om bl.a. bygningernes anvendelse og areal. Oplysningerne blev indberettet til BBR. Oplysninger om ændringer, nedrivninger og nye bygninger er herefter løbende blevet tilført via byggesager i kommunen og ejers indberetning. Der var særlig fokus på at få detaljerede oplysninger om boliger.

Hidtil har der ikke været ret detaljerede krav til registrering af, hvad de enkelte enheder i erhvervsbygninger anvendes til. Det kommer der med en ny ændringsbekendtgørelse til ajourføringsbekendtgørelsen for BBR, der forventes at træde i kraft 1. november 2016.

De nye mere detaljerede oplysninger omfatter erhvervsbygningernes beliggenhed og hovedanvendelse, enhedernes beliggenhed (opgang/indgang og etage), enhedernes anvendelse og erhvervsareal samt oplysninger om visse typer tekniske anlæg på landbrugsejendomme fx gyllebeholdere, siloer og halmfyr. 

BBR i et samfundsperspektiv
Oplysningerne i BBR anvendes både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter. Ejere og administratorer af erhvervsbygninger bruger også oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål eller salg af bygninger. SKAT anvender oplysningerne fra BBR til ejendomsvurderingen.

Ejere af erhvervsbygninger får brev fra SKAT
Fra november 2016 – marts 2017 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i Syd- og Sønderjylland. Det sker for at indsamle oplysninger om erhvervsejendommene til BBR (Bygnings- og Boligregistret). Fra marts 2017 til oktober 2018 fortsætter indsamlingen af oplysninger i de øvrige landsdele. Ejer og administrator skal ikke selv foretage sig noget, før de bliver kontaktet af SKAT. For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af deres erhvervsejendomme, etablerer SKAT et call-center – BBR Erhvervsservice – der åbner den 16. november 2016.

Kategoriseret under: