Aftenbyggeri

Ændringer i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift

Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift er blevet revideret med virkning her fra årsskiftet. Justeringerne i forskriften handler primært om de særligt støjende aktiviteter, som får en yderligere tidsmæssig begrænsning. Samtidig fjernes støjgrænserne for disse særligt støjende aktiviteter.

Ændringerne i forskriften betyder konkret:

  • At tidsrummet for udførelse af særligt støjende arbejde på hverdage begrænses fra kl. 7-19 til kl. 8-17
  • At der ikke længere gælder støjgrænser for særligt støjende arbejde
  • At der i forbindelse med særligt støjende arbejde skal foretages naboorientering senest en uge før arbejdets påbegyndelse

Særligt støjende aktiviteter er i forskriften defineret ved en række konkrete aktiviteter som fx ramning af spuns, etablering af slidservægge og jordankre samt og beton- og asfaltskæring o. lign.

Justeringerne i forskriften ændrer ikke på, at øvrige støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder fortsat må foregå på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 7-19 og lørdage mellem kl. 8-17.

Hent den reviderede bygge- og anlægsforskrift her

Kategoriseret under: