Byggeplads, tegning

Analyse af uvildighed i huseftersynsordningen

Erhvervsministeriet har netop offentliggjort en analyse af bestillerveje og uvildighed i huseftersynsordningen. Undersøgelsen blev bl.a. iværksat på baggrund af en evaluering af ordningen fra Justitsministeriet, hvor flere høringssvar rummer kritik, særligt af de bygningssagkyndiges afhængighed af forsikringsselskaberne.

Ministeren har som opfølgning på analysen bedt Sikkerhedsstyrelsen indkalde F&P og de bygningssagkyndiges organisationer, herunder FRI, til en drøftelse af mulighederne for at indføre en frivillig branchenorm, der sætter loft for de byggesagkyndiges omsætning fra ét forsikringsselskab.

Desuden har ministeren bedt Finanstilsynet undersøge, om forsikringsselskabernes praksis er i overensstemmelse med de eksisterende regler om god skik for finansielle virksomheder. Ministeren vil på den baggrund vurdere, om der behov for en drøftelse med branchen om yderligere initiativer i forhold til praksis for indtegningsrapporter.  

Herudover vil Sikkerhedsstyrelsen i 2019 iværksætte en række tiltag for at styrke kontrolindsatsen og vil senere indkalde følgegruppen til en orientering.

Læs rapporten her 

Kategoriseret under: