Energimaerkning

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er trådt i kraft

Energistyrelsen sendte før sommerferien 2017 ændringsforslag til bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Høringsperioden er nu slut, og bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger er trådt i kraft den 4. september 2017.

Alle energimærker gælder nu i 10 år
Et energimærke har nu en gyldighed på 10 år fra den dato, hvor energimærket er udstedt.
Dette betyder at nogle energimærker bliver genoplivet, men kun ind til maksimalt 10 år fra udstedelsesdatoen.

Energimærkning af nye sommerhuse
Fra den 4. september 2017 skal nybyggede sommerhuse ikke længere energimærkes. Der stilles derfor ikke længere krav om energimærkning af nybyggede sommerhuse inden ibrugtagningen - heller ikke selvom byggetilladelsen er udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Private bygninger over 1000 m2
Private flerfamiliehuse og andre store bygninger på over 1000 m2 skal nu kun energimærkes ved annoncering, salg, udleje eller overdragelse af hele bygningen eller dele heraf. En bygning med fx 10 ejerlejligheder, hvor en lejlighed skal sælges, udlejes eller overdrages, kræver at hele bygningen energimærkes. Alle bygninger som ikke falder ind under betegnelsen i § 19, stk. 1 og 22. stk. 1, i bekendtgørelse af lov nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger, kan karakteriseres som private bygninger.

Indberetningssystemer og den nye bekendtgørelse
Energistyrelsen er blevet gjort opmærksom på at indberetningsprogrammer ikke har fået indarbejdet de nødvendige justeringer, der følger af ændringerne i bekendtgørelsen, som blev varslet ved høringen af ændringsforslagene. Der vil derfor være en overgangsfase hvor energimærkningsrapporterne ikke er tilpasset de nye regler.

 

Kategoriseret under: