Tre Kigger Tegning

Bygningsstyrelsens performancetest sikrer bedre anlæg

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret på at kvalitetssikre byggeri og drift af nye statslige bygninger. En ny performancetest af tekniske anlæg før aflevering af byggerier har vist sig at være meget effektiv til at undgå fejl og mangler, så anlæggene fungerer optimalt og lever op til den aftalte ydeevne.

Testen betyder ikke nye krav til ydeevnen i energianlæg og andre tekniske anlæg, men sammenstiller en række eksisterende krav. Testen gør det klart fra start, hvordan Bygningsstyrelsen præcist måler korrekt funktion og ydeevne. Det betyder, at byggeriets parter i højere grad kan planlægge tidsplaner og processer rettidigt.

Læs mere på Byggestyrelsens hjemmeside

Kategoriseret under: