Maage -på -tagryg

Ny hjemmeside med gratis viden om brandsikring af tage.

Mange bygningsejere får i disse år renoveret taget for at nedsætte varmeregningen. DBI har lavet en hjemmeside med gratis viden om tagløsninger, der fungerer både byggeteknisk og sikkerhedsmæssigt.

Projektet er målrettet de udførende, men måske kan du alligevel hente inspiration til at få nutidens brandkrav og tekniske anvisninger til at spille sammen med gamle bygningskonstruktioner.Siden indeholder bl.a. fem gennemarbejdede eksempler på gode tagløsninger, hvor moderne brandsikring er indarbejdet i gamle tagkonstruktioner.

På hjemmesiden findes også en teknikervejledning, som indeholder tegninger med forslag til, hvordan brandsikring kan tænkes ind, når et tag alligevel skal renoveres og ombygges.

Hjemmesiden er udviklet i projektet 'Brandsikkerhed i eksisterende boligbyggeri', som er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Forsikring & Pension og Dansk Byggeri.

Læs mere