Tekniker Roder Med Elskab

De nye regler for elinstallationer udskudt

De nye regler for udførelse og drift af elektriske installationer bliver udskudt. Sikkerhedsstyrelsen håber, de kan træde i kraft 1. januar 2017, men det er endnu ikke sikkert.

Overgangsordningen, hvor man stadig vil kunne anvende de nuværende regler, vil være frem til udgangen af 2018 – og man kan søge dispensation frem til udgangen af 2019.

LVD og ATEX-bekendtgørelserne er offentliggjort, mens udsættelsen udover installationer gælder for materiel, udførelse af anlæg, drift af anlæg og arbejde nær el altså stadig udestår. 

Vi kender ikke det endelige indhold i bekendtgørelsen, men høringsforslaget og alle de afgivne høringssvar kan findes på Høringsportalen

Sikkerhedsstyrelsen har lanceret en hjemmeside, hvor du løbende vil kunne følge reglerne, når de offentliggøres. Elsikkerhedsregler.dk  

 

Kategoriseret under: