Aabent Ringbind

Er du klar til det nye EMC-direktiv?

Det nye EMC-direktiv 2014/30/EU træder i kraft den 20. april 2016. I praksis betyder det nye direktiv, at producenterne ikke behøver at foretage nye EMC-test af deres eksisterende produkter. Til gengæld bliver virksomhederne mødt med et krav fra den øvrige lovramme, New Legislative Framework (NLF), om procedurer for risikostyring med risikoanalyse og handlingsplan.

Direktivet stiller krav om, at udstyret bærer en synlig og læsbar mærkat med fabrikantens navn og adresse af hensyn til sporbarheden ved eventuelle produktfejl.

Læs mere på GTS' hjemmeside

Kategoriseret under: