Byggeplads langt fra

Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa

I EU arbejder man i øjeblikket med en ”standard” for bæredygtigt byggeri – der bliver kaldt Level(s). Level(s) skal testes i praksis gennem forskellige byggeprojekter. I FRI (og Danmark generelt) har vi interesse i at få et system som Level(s) til at passe de nuværende og kommende med de danske systemer.

Derfor arbejder vi på at trække de fælles danske erfaringer ud af testen og bruge disse fremadrettet. Så hvis du har et bolig- eller kontorbyggeri, renovering eller nybyg og har lysten til at teste Level(s), så vil vi gerne have dig med i vores lille erfa-gruppe.

Samarbejdet består af FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen og Green Building Council Denmark og formålet er, på branchens vegne, at påvirke EU kommissionens udvikling af Level(s).

FRI indgår i arbejdet, da vi vurderer, at Level(s) vil blive et værdifuldt fælleseuropæisk initiativ, som kan få indflydelse på byggeriet i Danmark og en frivillig dansk bæredygtighedsklasse, som branchen diskuterer med TBST. 

Projektet tager udgangspunkt i igangværende byggeprojekter, som indmeldes til EU-kommissionen som testprojekter. Er du interesseret i at deltage i udvikling af Level(s) med et testprojekt så kontakt mj@frinet.dk . Projekter skal tilmeldes senest 20. september 2018.

Hvorfor indgår FRI i et projekt ?

  • for at lave et dansk bidrag til testen af Level(s)
  • for at opnå indsigt i hvordan Level(s) kan bidrage til at styrke byggeriets bæredygtighed og kvalitet i Danmark og formidle den til aktører og organisationer i byggeriet i Danmark,
  • for at udvikle danske kompetencer og formidle viden om anvendelse af Level(s),
  • for at sikre et dansk bidrag til den fortsatte udvikling af Level(s) i en positiv retning, der kan få stor indflydelse på fremtidig dansk regulering af byggeriet, f.eks. i kraft af en frivillig dansk bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Læs mere om Level(s) er på EU’s hjemmeside http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

Kort om Level(s)

EU kommissionen (DG-Environment) har lanceret Level(s), - et fælleseuropæisk system for rapportering af bæredygtigt byggeri, der inkluderer nogle af de væsentligste performance parametre for ressourceforbrug, totaløkonomi, indeklima, sunde materialer, klimasikring mv. Formålet med Levels er at hjælpe aktører i byggeriet med at optimere løsninger, der nedbringer ressourceforbrug og miljøbelastninger og fremtidssikrer byggeriets værdiskabelse, ved at skabe et fælleseuropæisk sprog og ramme for performance, der supplerer eksisterende regulering af byggeriet. Det er muligt at rapportere med Level(s) på flere kompleksitetsniveauer, som kræver en større eller mindre økonomisk og arbejdsmæssig indsats til dokumentation af byggeriets performance. Læs nærmere her: http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

Level(s) er et helt nyt system, hvor der ikke er erfaringer med, hvordan systemet virker i praksis. EU-kommissionen inviterer praktikere til at teste Levels i 2018-2019, for at kvalificere den videre udvikling af systemet. Projekter skal tilmeldes senest 30. september 2018.

Læs om krav til deltagelse med testprojekter:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LevelsTestingRegistration

Kategoriseret under: