Genbrug

Genbrug af byggevarer og dispensation i forhold til bygningsreglementet

Anvendelsen af genbrugte byggevarer i byggeriet er øget de seneste år. Det betyder et øget fokus på efterlevelse af byggeloven og bygningsreglementet på dette punkt.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor sendt et orienteringsbrev til kommunerne for at sikre klarhed om kommunernes ansvar og reglerne på området, herunder reglerne for hvornår kommunen kan dispensere fra bygningsreglementet ved anvendelse af genbrugte byggevarer.

Du finder brevet her

Kategoriseret under: