Hvor står rådgiverne i Produktivitetskommissionens rapport?

I Produktivitetskommissionens anden delrapport kan FRI's input genkendes. Især vedr. mere effektiv byggesagsbehandling.

Produktivitetskommisisonens anden delrapport 'Konkurrence, internationalisering og regulering' blev lanceret i sidste uge.

FRI kom med en række input til kommissionen (læs her), og har hjulpet med at få et overblik over branchen for rådgivende ingeniørvirksomheder.

Flere steder kan FRI's input genkendes. Det gælder i beskrivelsen af de stærke internationalt orienterede serviceerhverv, som udover ingeniørservice er bl.a. forskning og udvikling, luftfart samt søtransport.

Kendetegnende ved de internationalt orienterede serviceerhverv er, at deres produktivitet er markant højere end i de hjemmemarkedsorienterede erhverv.

Samtidig står vi stærkt på tre af de fire typer af serviceeksport som kommissionen arbejder med, ud fra WTO definitionerne. Den væsentligste af disse er såkaldt type 3 handel (forretningsmæssig tilstedeværelse i udlandet), og netop dette indgår ikke i udenrigshandelsstatistikken. Men dets væsentlige bidrag for rådgiverne anerkendes af kommissionen.

Helt konkret har FRI sat sit fingeraftryk på rapporten vedr. en mere effektiv byggesagsbehandling. Kommissionen anbefaler mere effektive sagsgange i kommunerne, én indgang for alt og godkendelser fra andre myndigheder - allerede når projekterne er på tegningsniveau.

I alt kan vi forvente fire rapporter fra kommissionen inden den afslutter sit arbejde med udgangen af året. De kommende rapporter vil sætte fokus på bl.a. uddannelse samt den offentlige sektor.

Omkring den offentlige sektor løftede Produktivitetskommissionen på en konference d. 6. juni sløret for, at den ser det som en særlig udfordring, at offentlige in-house serviceydelser ikke konkurrenceudsættes.

For den rådgivende ingeniørbranche tegner det spændende perspektiver - og det kan give yderligere input til FRI's arbejde med at forbedre branchens rammevilkår.

Hent Produktivitetskommissionens anden delrapport.