Kunne du tænke dig at blive syns- og skønsmand?

FRI udmelder jævnligt skønsmænd fra vores database. For at sikre en ordentlig kvalitet af de skønserklæringer der udarbejdes, opfordrer FRI til at deltage i kurser om, hvordan man agerer som syns- og skønsmand.

Når kurset er gennemført, meddeles det til FRI, som tilføjer det til skønsmandens CV. Fx Byggecentrum og IDA udbyder jævnligt denne slags kurser. Byggecentrum udbyder nu også et opfølgningskursus, hvor du kan blive endnu bedre til at kunne udarbejde skønserklæringer.

Se Byggecentrums kursusbeskrivelse samt -datoer for grundkurset og opfølgningskurset.

2 mænd, peger, kran 295*150