Energimaerkning

Kvalitetstal for 2015 og brugernes tilfredshed med energimærkeordningen

Energistyrelsen har udgivet en kvalitetsrapport, der viser resultaterne af de stikprøvekontroller af energimærkninger, der er foretaget i 2015. Herudover er der udgivet en brugertilfredshedsundersøgelse af energimærkeordningen.

Undersøgelsernes vigtigste pointer er følgende:

  • Kvalitetskontrollen af energimærkninger udstedt i 2015 viser, at 32 pct. af de mærker, som blev udtrukket til kontrol, ikke har fået tildelt den korrekte værdi (fx C, men burde være D). Dette udgør kun en (meget) beskeden fremgang ift. kvalitetskontrollen for 2013-14. Kvaliteten af energibesparelsesforslagene, der stilles i energimærkerne, er dog blevet forbedret og viser en positiv udvikling for denne del af ordningens formål.   
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemført ultimo 2015 viser, at næsten 80 pct. er tilfredse eller delvist tilfredse med energimærkningsrapporten. Undersøgelsen viser endvidere, at cirka 1/3 af de boligejere, som har købt hus i 2015, har anvendt rapportens renoverings- og besparelsesforslag, og at yderligere 1/3 forventer at bruge dem.

I forbindelse med offentliggørelse af kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen er der udsendt en pressemeddelelse, som kan læses på Energistyrelsens hjemmeside. Her findes også links til selve kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen. 

Kategoriseret under: