Papirstak

Ny elsikkerhedslov åbner for internationalisering

Folketinget har den 16. april 2015 vedtaget en ny elsikkerhedslov, som erstatter stærkstrømsloven og giver mulighed for anvendelse af internationale standarder. Loven forventes at træde i kraft i januar 2016.

Elsikkerhedsloven åbner for valgfrihed for virksomhederne i forhold til enten at udføre arbejdet efter en gældende europæisk - eller international standard eller på en anden måde, som opfylder lovens krav til sikkerhed.  

Lovforslaget er en del af aftalen om Vækstpakke 2014. Formålet med lovforslaget er at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer og sikre en regulering, der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling.

Afsnittene i den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse vil blive erstattet af nye bekendtgørelser, som tager udgangspunkt i europæiske og internationale standarder. Bekendtgørelserne vil fastlægge det overordnede sikkerhedsniveau dels ved nationale krav og dels ved at henvise til standarder.

Bekendtgørelserne sendes i offentlig høring i løbet af sensommer/efterår 2015, og elsikkerhedsloven og de nye bekendtgørelser forventes at træde i kraft i januar 2016.

Læs folder med tidsplan for elsikkerhedsloven

Sikkerhedsstyrelsen holdt dialogmøde om elsikkerhedsreglerne den 19. maj. Læs præsentationer fra mødet her

Links til loven og forarbejder på Retsinformation

 

Kategoriseret under: