Grafer

Ny handleplan skal knække kurven for arbejdsulykker

FRI har deltaget i arbejdet med regeringens nye handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Planen indeholder i alt 50 konkrete initiativer.

Sikkerhed og det gode arbejdsmiljø er allerede højt prioriteret i bygge- og anlægsbranchen. Alligevel har ansatte i byggeriet dobbelt så høj risiko for at komme ud for en alvorlig arbejdsulykke som andre. Derfor er FRI sammen med en lang række andre organisationer inden for byggeriet gået sammen om en ny handleplan - "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker" - der skal reducere antallet af ulykker.

Planen består af 50 initiativer, hvoraf en del forholder sig til de projekterende virksomheders arbejde og ansvar. FRI skal derfor sammen med DANSKE ARK i gang med at revidere "Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering" samt den tilhørende vejledning.

FRI vil også i samarbejde med DANSKE ARK, Bygherreforeningen og Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlægsbranchen (BAR-BA) være med til at opdatere branchens fælles værdigrundlag om arbejdsmiljøpolitik fra 2005, ligesom der skal skabes et fælles brancheoverblik over, hvad der skal ske fremover.

Herudover skal der udarbejdes en fælles strategi for kompetenceudvikling og udvikles værktøjer til styring af arbejdsmiljøprocessen i projekterings- og udførelsesfasen.

Som noget helt nyt oprettes der også en hotline, hvor rådgivere kan få gode råd og vejledning om planlægning og koordinering af arbejdsmiljø. Denne indsats etableres i første omgang som et toårigt forsøgsprojekt med start i foråret 2015.

Læs hele handlingsplanen her

Læs FRI's pressekommentar ifm. lanceringen