Aftenbyggeri

Ny rapport: Nybyggeri løser ikke Københavns boligproblemer

Der er mangel på boliger i København, og derfor bygges der lige nu rekordmange boliger. Men nybyggeriet har kun haft en begrænset effekt på boligproblemerne i kommunen, viser en ny rapport fra SBi.

Nybyggeriet i København er først og fremmest kommet de velstillede og tilflytterne til gode, mens effekten for dem med de laveste indkomster har været lille. 

Rapporten ser på, hvilke boligtyper grupperne bor i, og hvor mange og hvem der er ramt af boligmangel og dårlige boligforhold. I rapporten undersøges virkningerne af det boligbyggeri, der har fundet sted i perioden, og den ser på, hvem der er flyttet ind i nybyggeriet og hvilken effekt, det har haft for den samlede boligsituation.

Rapporten stiller spørgsmål ved, i hvor høj grad nybyggeri har medført en forbedret boligsituation i Københavns Kommune, og hvem det er, der har fået bedre boligforhold. Den ser også på, hvilken effekt det har haft at bygge forskellige typer boliger.

Læs hele rapporten her

Kategoriseret under: