Genbrug

Nyt videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald

I april 2016 åbnede Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB. Videncentret samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Hos VHGB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Du kan læse mere på VHGBs hjemmeside

VHGB går nu i gang med at udvikle vejledninger om, hvordan kommunerne og byggebranchen håndterer byggeaffaldet bedst muligt. Til det formål inviteres kommuner, bygherrer, rådgivere og entreprenører til at deltage i en række erfa-grupper. Grupperne er for alle med interesse i byggeaffaldet, og som ønsker at opnå indflydelse på vejledningerne.

Via erfa-grupperne får du mulighed for at give input til, hvilke emner og praktiske problematikker der bør indgå i vejledningerne. Desuden giver erfa-grupperne rig lejlighed for deltagerne til at videndele med andre om, hvordan man håndterer og genanvender byggeaffaldet.

VHGB ønsker med erfa-gruppernes hjælp at sikre, at vejledningerne, herunder deres lov-fortolkninger, får et konkret og praktisk anvendeligt indhold, der tager fat om dagligdags udfordringer med byggeaffaldet.

Erfa-gruppemøde for rådgivere holdes i Taastrup den 14. september samt i Aarhus den 21. september.

Tilmeld dig via VHGB’s hjemmeside. Skriv i beskedfeltet, hvilken erfagruppe du ønsker at deltage i, og om det skal være i Taastrup eller Aarhus. Herefter vil du blive kontaktet af VHGB med nærmere informationer.

Kategoriseret under: