Ventilation

Pas på partiklerne! De påvirker sundheden i vores boliger

Der er for lidt styr på partiklerne i vores boliger. Det er et af de resultater, som Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) er kommet frem til i deres forskning. Løsningen hedder mere ventilation. Men hvad betyder det for projektet Sunde Boliger?

Hidtil har fugt være anset som boligens dominerende sundhedsrisiko, som først og fremmest skulle fjernes ved at ventilere boligerne. Nu viser forskningen imidlertid, at også partikler udgør en betydelig risiko for beboernes sundhed og helbred.

CISBO’s resultater er landet midt i processen med projekt Sunde Boliger, og de har rusket grundigt op i de involverede parter. ”En regulær aha-oplevelse”, som en af rådgiverne sagde - med tanke på, at det ikke sker ret ofte, at det bagvedliggende beregningsgrundlag for en velkendt ingeniørdisciplin måske er ved at skifte.

I projektet Sunde Boliger, som er en del af Realdanias initiativ 'Et godt indeklima', har man fra første færd haft fokus på fugt: I fremtidens sunde boliger skulle fugten nedbringes dramatisk, så beboerne kunne nøjes med mindre, eller ligefrem blot naturlig ventilation. Sunde Boliger er stadig i projekteringsfasen, så det er for tidligt at sige, hvor projektet lander. Men foreløbig arbejdes der, sammen med arkitekterne og ingeniørerne fra Pluskontoret, Lendager Group og MOE, med to spor:

Ét spor, hvor projekt Sunde Boligers ’basishus’ forsynes med et stærkere ventilationsanlæg, som bliver forfinet til at ’vide’, hvor der er aktivitet, så der kan skrues markant op for luftskiftet på dette sted, og dæmpes, hvor der ikke er behov, og ét spor, hvor man kombinerer naturlig og til dels mekanisk ventilation med kildekontrol som fx et køkken, der kan lukkes af, en forbedret emhætte, et walk-in-closet, så tøj og legetøj fjernes fra soverummene osv.

Fugten er stadig ikke til at spøge med. Det er CO2 heller ikke og ej heller partiklerne. Det hele skal ud i det store sug. Efter sommerferien går man i gang med at bygge de Sunde Boliger, med tre bud på, hvordan man kan løse udfordringerne med indeklima i hjemmet.

Læs mere om Sunde Boliger her

Kategoriseret under: