Aabent Ringbind

Rådgiverne skal til at lave byggesagsbehandling

Regeringen foreslår, at private (rådgiverfirmaer) skal overtage den tekniske byggesagsbehandling. Det kan være et spændende nyt forretningsområde, men en ordning skal skrues rigtigt sammen. For det kommer til at betyde noget for vores fremtid.

FRI kommer i de kommende måneder til at arbejde for en enkel ordning (ikke en certificering, der koster en jetjager), men en ordning, som sorterer ukvalificerede virksomheder fra, samtidig med at både små og store virksomheder kan være med, hvor de har viden og kompetence.

Målet skal være, at ansvaret placeres, der hvor ansvaret hører til.  Det vil, skruet sammen på den rigtige måde, give en bedre, billigere og langt mere smidig teknisk byggesagsbehandling.

 

Kategoriseret under: