Doerogmursten

Realdania sætter fokus på radon

Realdania har, som led i foreningens indsats for at skabe et bedre indeklima, besluttet at iværksætte en oplysningskampagne for at øge opmærksomheden om radon som et udbredt og ofte overset problem.

Initiativet strækker sig over 3 år, og Realdania vil i den pågældende periode gennemføre en bred kommunikationsindsats og en række understøttende aktiviteter. Bolius Boligejernes Videncenter er operatør på kampagnen. Målet for indsatsen er i første omgang at øge opmærksomheden om radon som problem og motivere husejere til at tage det første skridt: At foretage en måling af radonniveauet i deres bolig.

Målgruppen for initiativet er private husejere, som er den bredeste befolkningsgruppe med risiko for radoneksponering og den, der har nemmest ved at tage beslutning om – i første omgang – at foretage en måling. At kende det specifikke radonniveau i husstanden er udgangspunktet for at gøre noget ved et eventuelt problem.

Realdania har gennem forløbet op mod lanceringen af kampagnen været i dialog med myndigheder og fageksperter på området, herunder bl.a. Statens Byggeforsknings Institut (SBI), Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, for at sikre, at udsagnene om radon i kommunikationen stemmer overens med det officielle syn på radon som problem.

For at gøre radon måle- og sikringsprocessen så overskuelig for husejerne som mulig, etablerer Realdania et særligt website, hvor der dels vil blive samlet viden om radon og dels kan være hjælp til husejerne gennem processen fra måling til eventuelle sikringsforanstaltninger.

Bliv klogere på radon på siden radonfrithjem.dk

Kategoriseret under: