3-d hus

Roadmap om grøn omstilling - unikt samarbejde mellem energi- og byggebranchen.

Energifonden bevilligede i starten af året midler til en kortlægning af bygningers rolle i den grønne omstilling - en såkaldt roadmap. Innovationsnetværket InnoBYG har været sekretariat for projektet, som inddrog byggeerhvervet, energibranchen og relevante ministerier i arbejdet. FRI har siddet i følgegruppen.

Der har været tre fokusområder for roadmappen. For det første at finde det rette miks mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedvarende energi. For det andet at finde ud af, hvor bygningsreglementet med fordel kan strammes i de kommende år. Og for det tredje at tage bestik af de direktiver fra EU, der betyder noget for bygninger og energiforsyning i forhold til den grønne omstilling.

Den 26. maj 2016 blev der afholdt en workshop på Teknologisk Institut i Taastrup - hvor 40 deltagere bredt forankret i bygge- og energibranchen deltog for at give konkret input til Roadmappen.

Læs om workshoppens resultater her.

I juni 2017 er Roadmappen med anbefalinger blevet lanceret. Grundlaget i anbefalingerne er, at energieffektiviseringer af bygningerne skal ske ud fra en afvejning mellem omkostninger til energieffektiviseringer og forsyning af bygningerne. Kort sagt skal den samfundsøkonomiske omkostning ved at effektivisere den sidste kWh i en bygning ikke overstige omkostningen ved at forsyne bygningen med en ekstra kWh. 

Hent rapporten og en pixieudgave her

Kategoriseret under: