På dagsordenen: Samfundsansvar i byggeriet

Bygherreforeningen har taget initiativ til at lave et charter om samfundsansvar i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen. Dette er udmundet i 6 principper og eksempler på, hvordan man kan opfylde dem. For at få mest mulig indflydelse på charteret har FRI været med til at udarbejdelsen af det.

Ingen kan være uenige i, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Det var også Byggeriudvalgets holdning for at gå ind i et initiativ om et charter (altså principper) for, hvordan vi håndterer samfundsansvar i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen.

Initiativet er taget af Bygherreforeningen, hvis medlemmer jo i stigende grad bliver afkrævet, at de gør noget for at imødekomme kritikken af fx lav løn og dårlige vilkår for østarbejdere. Men en ting er det åbenlyse i, at vi gerne vil bidrage til en bedre verden, en anden virkelighed er så den, som rådgiverne møder gennem krav i udbudsmaterialerne. For med ansvar skal der også følge en mulighed for selv at påvirke udfaldet, og kravet skal være rimeligt i forhold til den opgave, man udfører.

Fx giver det jo ikke mening, at rådgiveren har ansvaret for entreprenørens ansættelsesforhold. Det giver heller ikke mening, at ingeniørfirmaer skal forpligtes til at tage håndværkerlærlinge ind osv. Men alt i alt så har vi i FRI været med til at udarbejde et første skridt. Et udkast til charteret baseret på 6 principper - og eksempler på, hvordan man kan opfylde dem. Netop eksemplerne gør, at den enkelte aktør og virksomhed kan opfylde princippet på den måde, som giver mening for den opgave, man udfører.

Charteret blev præsenteret 17. september - og næste skridt er at danne en forening, der med fødselshjælp fra Realdania kan være med til at udarbejde en række best-practice modeller for, hvordan samfundsansvar giver mening for de enkelt parter - herunder rådgiverne.

Charterets seks principper:

1. Overvågning af, at principperne overholdes i projekter

2. Vurdering af samarbejdspartneres håndtering af samfundsansvar

3. Dialog med samarbejdspartnere om blandt andet løn- og arbejdsforhold

4. Arbejde for bæredygtige løsninger

5. Anerkendelse af respekten for overenskomst, arbejdsmiljø og sikring af lærepladser

6. Uafhængig og antikorrupt praksis