Skiltning eller ej på byggepladser?

Der er ikke nogen tvivl om, at entreprenører skal skilte med navn og cvr-nummer på byggepladser. Men hvilke regler gælder for ingeniører? Det har vi spurgt SKAT om.

I en såkaldt vejledende udtalelse svar SKAT: ".. at hvis det arbejde den rådgivende ingeniør udfører på byggepladsen, er arbejde, som typisk udføres af entreprenører og håndværkere, så er man omfattet af kravet om skiltning.

Men er det arbejde, der udføres på byggepladsen supervision/kontrol af det arbejde, entreprenører og håndværkere laver på stedet, er der ikke krav om skiltning."

Se udtalelsen her:

Anmodning om vejledende udtalelse. Henvendelsesnr: RQH000006296930

Skiltning på private byggepladser som det er formuleret i momsbekendtgørelsens § 60

§ 60. Den eller de virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser på privat grund, skal skilte med oplysninger efter stk. 2-4, jf. momslovens § 78, stk. 1, medmindr

1) leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed højst udgør 50.000 kr. inkl. afgift,

2) arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag, eller

3) arbejdet udføres, hvor skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en byggeplads for etagebyggeri i et tæt bebygget område.

Stk. 2. Skiltningen skal ske, når der arbejdes på stedet. Skiltet skal placeres i en højde og på en sådan måde, at oplysningerne på skiltet efter stk. 3 er synlige og letlæselige fra offentligt tilgængelig vej.

Stk. 3. Skiltet skal oplyse CVR-nummer og navn for den virksomhed, der udfører arbejde på stedet. Hvis arbejdet udføres af en virksomhed, der er hjemmehørende i udlandet, skal skiltet endvidere oplyse den udenlandske virksomheds nummer i RUT-registret.

Stk. 4. Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne opsætte et fælles skilt med oplysningerne efter stk. 2 og 3. Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på stedet, har ansvar for, hvis der ikke er skiltning efter stk. 2 og 3.

I forarbejderne til loven står der:

Forslaget går ud på at indføre krav om, at det ved alle byggepladser, hvor der foretages nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning eller lignende vedrørende fast ejendom, skal være obligatorisk for entreprenører og håndværkere, der udfører arbejde på stedet, at opsætte skilte, hvoraf det fremgår, hvilken virksomhed, der udfører arbejde på byggepladsen. Entrepriser på højst 50.000 kr. inkl. moms, undtages fra kravet om skiltning. Kortvarigt arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag, fritages ligeledes.

Her omtales det specifikt at være gældende for entreprenører og håndværkere.

Derfor vil den vejledende udtalelse være at hvis det arbejde den rådgivende ingeniør udfører på byggepladsen, er arbejde som typisk udføres af entreprenører og håndværkere, så er man omfattet af kravet om skiltning. Men er det arbejde der udføres på byggepladsen supervision/kontrol af det arbejde entreprenører og håndværkere laver på stedet er der ikke krav om skiltning.

Svaret er vejledende, der vil kunne søges bindende svar. Se mere om dette på www.skat.dk

 

Kategoriseret under: