Blyant ,-blok

Udvikling af frivillig bæredygtighedsklasse

FRI har med bidrag fra flere medlemmer deltaget i et arbejde med SBi om en anbefaling til en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Oplægget vil bl.a. blive inddraget i TBST’s arbejde med undersøgelsen af, hvorvidt en frivillig bæredygtighedsklasse bør være en del af BR. På sidste følgegruppemøde fremhævede vicedirektøren i TBST, at en bæredygtighedsklasse alene kan blive en del af BR, hvis der er en klar kausalitet herfor. Dette mener vi i FRI, at der er.

Derfor: hvis I har materiale, som understøtter en klar kausalitet for en frivillig bæredygtighedsklasse i BR, så må I meget gerne fremsende dette til undertegnede.

For at understøtte at byggebranchen anbefaler en frivillig bæredygtighedsklasse, har FRI sammen med DI Byg og Danske Arkitektvirksomheder fremsendt brev til Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen.

Anbefalingen fra byggebranchen finder du her

Brevet til ministeren findes her

Kategoriseret under: