Anden information

Byggepipeline opdateret - projekter for over 3 mia. kroner

14. juni 2017

Bygningsstyrelsens byggepipeline med forventede byggeprojekter i EU-udbud er netop blevet opdateret og offentliggjort. Aktuelt indeholder pipelinen 16 kommende byggeprojekter med en samlet værdi på mere end 3 milliarder kr.

BIM skal standardiseres i Europa

14. juni 2017

Der er bred enighed om, at der er store gevinster gemt i brugen af BIM på store byggeprojekter. Branchens organisationer ønsker derfor at sætte øget fokus på BIM i den europæiske byggesektor.

Ændringer i Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift

14. juni 2017

Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift er blevet revideret med virkning her fra årsskiftet. Justeringerne i forskriften handler primært om de særligt støjende aktiviteter, som får en yderligere tidsmæssig begrænsning. Sa...

Ændrede BBR registreringer af erhvervsbygninger skal danne nyt beskatningsgrundlag

14. juni 2017

FRI har været til møde hos SKAT om planerne for implementering af ændrede BBR-oplysninger om erhvervsejendomme. Som forberedelse til et nyt ejendomsvurderingssystem har SKAT vurderet, at der er behov for mere detaljerede opgøre...

Svar på EN 1090-brevet til Kommissionen

14. juni 2017

Trafik- og Byggestyrelsen har rettet henvendelse til Kommissionen for at høre deres tolkning af, hvorvidt rådgivere skal medcertificeres, når smedemesteren skal projektere stålkonstruktioner.

Se de nominerede til Bæredygtig Beton Prisen

14. juni 2017

Dommerkomitéen bag Bæredygtig Beton Prisen har i år nomineret to klimaløsninger og et bydelsprojekt. Alle tre projekter er kendetegnet ved, at betonen er brugt både æstetisk, teknisk og rekreativt.

Renovering på dagsordenen - oversigt over analyser og præsentationer

14. juni 2017

Under initiativet 'Renovering på dagsordenen' udarbejdes en række analyser, der udgives i rapportform og kan hentes på en samlet side på Bygherreforeningen.

Bolig 2.000 - åbent call for nytænkende boligprojekter

14. juni 2017

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) efterlyser boligprojekter med udviklingsteams, der arbejder på at gøre små boliger billigere. Teams og projekter inviteres med i et erfaringsnetværk faciliteret af Statens B...

Værdibyg søger deltagere til projekt om totaløkonomi

14. juni 2017

Det er oplagt at tænke anlægs- og driftsøkonomi sammen for at skabe et helhedsorienteret beslutningsgrundlag og optimere økonomien i hele byggeriets levetid. Det er bare lettere sagt end gjort, og ofte bliver de totaløkonomiske...

Vi skal se på renovering som en kompetence i sig selv

14. juni 2017

Renovering af vores eksisterende bygningsmasse er den største opgave, byggebranchen står over for nu og i de kommende mange år.