Anden information

Rapport: Er der sammenhæng mellem sygdom og boligens energimærke?

14. juni 2017

Energistyrelsen har fået COWI til at udarbejde en rapport, hvor man undersøger, om der er nogen sammenhæng mellem boligens energimærke og beboernes sundhed.

Pas på partiklerne! De påvirker sundheden i vores boliger

14. juni 2017

Der er for lidt styr på partiklerne i vores boliger. Det er et af de resultater, som Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) er kommet frem til i deres forskning. Løsningen hedder mere ventilation. Men hvad betyder de...

Over 80.000 danskerne har søgt viden om radon

14. juni 2017

Realdania har siden november sat fokus på den radioaktive gasart radon gennem den landsdækkende kampagne Radonfrithjem. Over 80.000 danskere har besøgt hjemmesiden radonfrithjem.dk, og omkring 2.500 boligejere har bestilt en ra...

Ny bevilling sikrer Værdibygs fortsatte arbejde

14. juni 2017

Da Værdibyg blev evalueret i 2014, var konklusionen entydig: Der er stor interesse for og tilfredshed med vejledningerne. Nu har partnerne bag Værdibyg (BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, DANSKE ARK, FRI og Tekni...

Dispensation for 3-års-kravet for gennemførelse af genopfriskningskursus for energikonsulenter

14. juni 2017

Energistyrelsen har valgt at give dispensation for 3-års-kravet for gennemførelse af det obligatoriske genopfriskningskursus for de energikonsulenter, hvis frist for gennemførelse og beståelse af kurset er udløbet eller udløber...

Byggeriets rådgivningsfaser nu som tegneserie

14. juni 2017

Alle kender ordsproget om, at et billede siger mere end 1000 ord. Nu har landskabsarkitekt Jeppe Goll fra NIRAS formået at koge FRI og DANSKE ARKs Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning på 40 tætskrevne sider ned til ot...

Rådgiverne skal til at lave byggesagsbehandling

14. juni 2017

Regeringen foreslår, at private (rådgiverfirmaer) skal overtage den tekniske byggesagsbehandling. Det kan være et spændende nyt forretningsområde, men en ordning skal skrues rigtigt sammen. For det kommer til at betyde noget fo...

Realdania sætter fokus på radon

14. juni 2017

Realdania har, som led i foreningens indsats for at skabe et bedre indeklima, besluttet at iværksætte en oplysningskampagne for at øge opmærksomheden om radon som et udbredt og ofte overset problem.

Bygningsstyrelsens performancetest sikrer bedre anlæg

14. juni 2017

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret på at kvalitetssikre byggeri og drift af nye statslige bygninger. En ny performancetest af tekniske anlæg før aflevering af byggerier har vist sig at være meget effektiv til at undgå fejl og...