Anden information

Bygningsstyrelsens performancetest sikrer bedre anlæg

14. juni 2017

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret på at kvalitetssikre byggeri og drift af nye statslige bygninger. En ny performancetest af tekniske anlæg før aflevering af byggerier har vist sig at være meget effektiv til at undgå fejl og...

Tagdækningssektionens standardforbehold udvides til AB-forbruger

14. juni 2017

Ændringen i standardforbeholdet medfører, at bygherrens forpligtelse til at medtage entreprenøren med eventuelle underentreprenører på bygherrens brand- og stormforsikringspolicen udvides til også at gælde for reparations- og ...

Ny elsikkerhedslov åbner for internationalisering

14. juni 2017

Folketinget har den 16. april 2015 vedtaget en ny elsikkerhedslov, som erstatter stærkstrømsloven og giver mulighed for anvendelse af internationale standarder. Loven forventes at træde i kraft i januar 2016.

Dialog med Københavns Kommune

14. juni 2017

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er en stor organisation, og som rådgiver kan det være svært at komme forbi den virtuelle skranke. FRI deltager i KK’s Erhvervspanel, som mødes to gange årligt. Her er der mulighed...

FRI-repræsentant i bips' bestyrelse

14. juni 2017

FRI har indstillet Alex Fraenkel, MOE, til bips' bestyrelse, og Alex er også bips' bestyrelses forslag til en repræsentant for de rådgivende ingeniører på generalforsamlingen i den kommende uge.

Analyse: Målte værdier fra tæthedsprøvninger i eksisterende bygninger

14. juni 2017

Tæthed i eksisterende byggeri er som vinden blæser. Der er meget lidt viden om tætheden i alle former for eksisterende bygninger. Det er med til at gøre beregninger af energisparepotentialet før renovering usikre.

Mere fokus på konstruktive forhold ved renoveringsarbejde

14. juni 2017

I november 2014 skete der et delvist kollaps i en 4-etages ejendom i Frederikshavn. I forbindelse med kollapset styrtede dele af gavlen og etagedækkene i tre etager ned.

Lettere indgang til Teknik- og Miljøforvaltningen i København

14. juni 2017

I starten af 2014 justerede Teknik- og Miljøforvaltningen den interne organisering, så 10 fagcentre blev lagt sammen til fire store serviceområder. Resultatet skulle gerne være en lettere og mere effektiv måde at løse opgaverne...

København dropper gebyr for lette byggesager

14. juni 2017

Fra årsskiftet vil Københavns kommune ikke længere opkræve gebyrer for lette byggesager, ungdomsboliger, kollegier, almenboliger og byggetilsyn. Samtidig bliver taksten generelt sat ned for alle øvrige typer byggesager.

Udbudsloven fremsat i Folketinget

11. maj 2017

Udbudsloven blev onsdag den 18. marts fremsat i Folketinget. FRI har været med i udvalget, der har formuleret udbudsloven, som indeholder meget nyt - bl.a. fleksible udbudsformer i en grad, som man hidtil ikke har set.