Byggeriudvalget

Referat fra Byggeriudvalget 21. februar 2018

03. maj 2018

Mødet havde en række vægtige emner på dagsorden – herunder Byggeriet 2035-rapporten, som skulle færdiggøres.

Referat: Byggeriudvalget - juni 2017

24. juni 2017

Udvalget drøftede blandt andet det kommende arbejde med scenarier for byggeri 2015.

Referat: Byggeriudvalget - april 2017

01. maj 2017

Udvalget bød velkommen til den nye formand Anders Kirk Christoffersen fra NIRAS.

Referat: Byggeriudvalget - november 2016

09. december 2016

Byggeriudvalget havde besøg af Gyrithe Saltorp fra Bygningsstyrelsen til en drøftelse af forventningsafstemningen mellem rådgivere og bygherrer.

Referat: Byggeriudvalget - juni 2016

24. september 2016

Byggeriudvalget drøftede, hvordan udvalgets fokus i 2016 på ”rådgivernes værdi” og ”forventningsafstemning” skulle gribes an.

Referat: Byggeriudvalget - april 2015

24. maj 2015

På mødet i FRI's byggeriudvalg var især to emner på agendaen: Digitalisering og ”hvordan skal bygherrene blive bedre?”

Referat: Byggeriudvalget - februar 2015

24. marts 2015

Hovedpunkter på mødet var præsentation af FRI’s nye strategi og den betydning, det har for Byggeriudvalget og en drøftelse med DANSKE ARKs nye direktør, Lene Espersen.