Byggeriudvalget

Referat: Byggeriudvalget - juni 2016

25. august 2016

Byggeriudvalget drøftede, hvordan udvalgets fokus i 2016 på ”rådgivernes værdi” og ”forventningsafstemning” skulle gribes an.

Referat: Byggeriudvalget - april 2015

24. juni 2015

På mødet i FRI's byggeriudvalg var især to emner på agendaen: Digitalisering og ”hvordan skal bygherrene blive bedre?”

Referat: Byggeriudvalget - februar 2015

24. marts 2015

Hovedpunkter på mødet var præsentation af FRI’s nye strategi og den betydning, det har for Byggeriudvalget og en drøftelse med DANSKE ARKs nye direktør, Lene Espersen.

Referat: Byggeriudvalget - november 2014

24. december 2014

Udvalget godkendte to notater om hhv digitalisering og brancheglidning set med rådgiverøjne.

Referat: Byggeriudvalget - september 2014

24. oktober 2014

Udvalget drøftede, hvilke emner der er vigtige at sætte på dagsorden i 2015.

Referat: Byggeriudvalget - juni 2014

24. juli 2014

På mødet blev udvalgets budskaber til FRI’s drøftelse med Klima, energi og Bygningsministeren aftalt.

Referat: Byggeriudvalget - april 2014

03. juli 2014

På mødet drøftede udvalget brancheglidning - med de konsekvenser og muligheder, det giver rådgiverbranchen. Digitalisering var som vanligt et fyldigt punkt på dagsordenen.

Referat: Byggeriudvalget - november 2013

13. marts 2014

På mødet blev bl.a. byggepolitisk strategi, digitalisering herunder ansvar og risiko, samt en lang række orienteringspunkter behandlet.

Referat: Byggeriudvalget - januar 2014

24. februar 2014

På mødet var digitalisering fra forskellige vinkler hovedpunkt med emner som bips/cuneco, ansvar og risiko og politiske udmeldinger om digitalisering.

Referat: Byggeriudvalget - september 2013

11. december 2013

På byggeriudvalgets møde i september var Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen, på besøg.