Byggeriudvalget

Referat: Byggeriudvalget - september 2018

31. oktober 2018

Udvalget hørte et engageret og tankevækkende oplæg af Rune Kilden, som arbejder med projektudvikling i Aarhus. Oplægget var tænkt som inspiration til det videre arbejde med mærkesagen "Rådgiverens værdi".

Referat: Byggeriudvalget - juni 2018

01. august 2018

Der var en kort status på FRI's arbejde med den nye scenarierapport og infrastruktur og urban planning.

Referat fra Byggeriudvalget 21. februar 2018

03. maj 2018

Mødet havde en række vægtige emner på dagsorden – herunder Byggeriet 2035-rapporten, som skulle færdiggøres.

Referat: Byggeriudvalget - april 2018

01. maj 2018

Blandt de mange punkter på dagsordenen var udvalgets fremadrettede arbejde for 2018-2019.

Referat: Byggeriudvalget - januar 2018

31. januar 2018

På mødet drøftede udvalget bl.a. FRI's anbefalinger i forbindelse med den kommende scenarierapport for byggeriet 2035.

Referat: Byggeriudvalget - november 2017

30. november 2017

Ulla Sassarsson gav en kort status på arbejdet med udformningen af et revideret aftalesæt AB/ABR.

Referat: Byggeriudvalget - september 2017

27. oktober 2017

Blandt emner på mødet var BR18 og certificeringsordningen samt den kommende rapport om scenarier for byggeriet 2035.

Referat: Byggeriudvalget - juni 2017

24. juni 2017

Udvalget drøftede blandt andet det kommende arbejde med scenarier for byggeri 2015.

Referat: Byggeriudvalget - april 2017

01. maj 2017

Udvalget bød velkommen til den nye formand Anders Kirk Christoffersen fra NIRAS.