Byggeriudvalget

Referat: Byggeriudvalget - november 2013

13. marts 2014

På mødet blev bl.a. byggepolitisk strategi, digitalisering herunder ansvar og risiko, samt en lang række orienteringspunkter behandlet.

Referat: Byggeriudvalget - januar 2014

24. februar 2014

På mødet var digitalisering fra forskellige vinkler hovedpunkt med emner som bips/cuneco, ansvar og risiko og politiske udmeldinger om digitalisering.

Referat: Byggeriudvalget - september 2013

11. december 2013

På byggeriudvalgets møde i september var Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen, på besøg.

Referat: Byggeriudvalget - juni 2013

31. juli 2013

På mødet var hovedemnet regeringens arbejde med den byggepolitiske strategi, hvor Marie Louise Hansen fra Energistyrelsen gav et oplæg til arbejdet.

Referat: Byggeriudvalget - november 2012

19. december 2012

Temaet for mødet var energirenovering, som der også var eksternt oplæg om. Derudover var emnerne: bestyrelsens forventninger til Byggeriudvalget og videre proces for produktivitetsvækst i byggeriet.

Referat: Byggeriudvalget - september 2012

12. september 2012

Udvalget havde inviteret Kent Damsgaard til at give en introduktion til produktivitet. Derudover var cuneco, FRI’s State of the Nation 2012-rapport og finanslovsforslag på dagsordenen.

Dagsorden: Byggeriudvalget - januar 2012

26. januar 2012

På mødet i januar vil planer for temaer i 2012 samt planer om en "FRI pris - for ingeniørkunsten i et byggeri" være på dagsordenen for drøftelse.

Referat: Byggeriudvalget - november 2011

24. januar 2012

Temaet på mødet var de nye krav til energieffektivitet i bygninger og bæredygtighed. Desuden var cuneco og huseftersyn på dagsordnen.

Rapport fra Byggeriudvalget 2011

24. november 2011

Her beskrives det forgangne års arbejde og fokusområder.