FRI Debat

Blogindlæg: Hvordan vil vi renovere i 2035?

15. november 2017

Det vi renoverer og bygger i dag, vil vi med stor sandsynlighed skulle renovere om 15-20 år. Men hvordan er byggeriet anderledes til den tid? Det har Inge Ebbensgaard, Informationschef i FRI, skrevet et indlæg om på bloggen #Re...

Debat: Bygninger og veje forfalder, men hvem betaler regningen?

15. november 2017

Infrastruktur er ikke et varmt emne op til kommunalvalget, men hvis kommunalpolitikerne fortsat vælger at nedprioritere den kommunale infrastruktur, risikerer vi at miste milliarddyre investeringer, skriver Henrik Garver, direk...

FRI-debat: Brug satsmidler på viden om socialt byggeri

09. november 2017

Fysiske rammer kan have en positiv effekt i arbejdet med blandt andet handicappede, demente og i psykiatrien. Det er vigtigt, at der fortsat afsættes midler fra satspuljen til forskning og formidling om tilgængelighed, skriver ...

Kronik: Byggebranchen spiller afgørende rolle i et Danmark uden affald

26. oktober 2017

Klodens ressourcer er knappe, og byggebranchen er storforbruger af dem. Dermed spiller byggebranchen i bred forstand en afgørende - men indtil videre ret anonym - rolle i Danmarks vej til cirkulær økonomi og mindre affald.

Debatindlæg: Der er to muligheder for at få billigere boliger

03. maj 2017

Enten skal der bygges flere boliger centralt, eller også skal det område, der bliver betragtet som centralt, udvides. Det skriver Inge Ebbensgaard fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Debat: Det er dyrt at bygge billigt

19. april 2017

Af Inge Ebbensgaard, Informationschef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Altinget den 19. april 2017

Debat: Udviklingsstrategi skal bekæmpe korrupt adfærd

09. marts 2017

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Bragt i Altinget den 9. marts 2017.

Debat: Udviklingsstrategi har et win-win-potentiale

09. februar 2017

Af Henrik Garver, administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Bragt i Altinget den 9. februar 2017

Debat: Det er bygherrens pligt at prioritere

03. november 2016

Af Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Licitationen d. 2. november 2016

Usikkerhed om infrastrukturprojekter er dyrt for virksomheder og samfundet

02. juni 2016

DEBAT: Regeringen skyder store dele af Togfondens projekter til hjørne. For nogle uger siden var det letbanen langs Ring 3 der blev skabt usikkerhed omkring. Denne uheldige tendens med stop-go politik, der lige i øjeblikket her...

Hov så kørte man ligeud igen i et T-kryds

11. maj 2016

Debat: I sidste uge sparkede et flertal af Folketingets Trafikudvalg letbanen langs Ring 3 til hjørne, inden projektet skulle tredjebehandles.

Blogindlæg: State of the Nation måler tilstanden af landets bygninger

17. marts 2016

I to blogindlæg på Renovering på dagsordenen skriver Lars Flindt Petersen, pressechef i FRI, om tilstanden og efterslæbet af henholdsvis de kommunale og de regionale bygninger baseret på FRI’s nye State of the Nation 2016. Især...

Debatindlæg: Er det kun rådgiverens skyld?

06. januar 2016

33 hospitalsbyggeprojekter, hvoraf 14 er store anlægsprojekter, har betydet fejl og medfølgende konflikter. FRIs vicedirektør Ulla Sassarsson hører konstant, når hun deltager i konferencer og seminarer, at rådgiverne har underv...

Debat: Seks punkter til international succes

09. november 2015

Henrik Garver, adm. dir., Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Fri

Blogindlæg: Hallo! Tænk lyd og akustik ind i renoveringen

19. august 2015

Gener fra støj opleves både fysisk og psykisk i form af stress og forhøjet blodtryk. Derfor kan det godt undre, at lyd og akustik sjældent bliver tænkt ind i projektets start, når huse og etageboliger renoveres.

Blogindlæg: Dårlig luft koster elever to års skolegang

27. maj 2015

Inge Ebbensgaard, informationschef i FRI, har skrevet et indlæg på bloggen #Renover.dk. I et uvidenskabeligt forsøg satte Inge en indeklimamåler op i sin datters 4. klasse for at måle CO2, støj, temperatur og luftfugtighed. Res...

Debatindlæg: De opsagte skatteaftaler koster os dyrt

12. marts 2015

Børsen d. 9. marts 2015

Debatindlæg: Mere kvalitet i de videregående uddannelser

12. februar 2015

Dagens Byggeri d. 6. februar 2015

Debatindlæg: Bekymrende lidt fokus på Danmarks kloakker

04. september 2014

Oven på endnu et skybrud argumenterer FRI for bedre vedligeholdelse af Danmarks kloakker og øvrige infrastruktur.

Debatindlæg: Fald i udbudsklager går ud over retssikkerhed

12. juni 2014

Stramningen af klagereglerne i Klagenævnet for Udbud har gjort det markant dyrere og sværere at klage, og det viser sig nu i langt færre klagesager. Men hvad med retssikkerheden?

Pressemeddelelse: Erhvervsskolereform kan afhjælpe ingeniørmangel

27. februar 2014

Den nye erhvervsskolereform er tiltrængt. Højt frafald og vigende optag er nemlig en sørgelig realitet for de fleste danske erhvervsuddannelser i dag. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vurderer, at den nye erhvervsskole...

FRI: Bygherrer, arkitekter og rådgivere står sammen om handleplan

23. januar 2014

FRI's kommentar til regeringens 'Handleplan for nedbringelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen'.

Debatindlæg: Klimatilpasning kræver god rådgivning

09. januar 2014

Stormen Bodil mindede os om at vejret i fremtiden bliver mere og mere ekstremt og at vi skal sørge for at klimatilpasse kommende byggeri-, renoverings- og infrastrukturprojekter. Rådgivere kan være med til at hjælpe samfundet m...

Debatindlæg: Manglende udlicitering

11. december 2013

Når de rådgivende ingeniørvirksomheder mister medarbejdere til den offentlige sektor eller offentligt regulerede selskaber, søger disse at løse flest mulige opgaver 'in-house'. Det er en ulempe både samfundsøkonomisk og for vir...

Kronik: Flere og bedre ingeniører - vi kan alle gøre noget

09. oktober 2013

At der er nok fagligt stærke ingeniører i fremtiden starter med at sikre en interesse for naturvidenskab og teknik. FRI har derfor indgået et samarbejde med Jet-Net.dk, der i samarbejde med virksomheder giver hands-on forståels...

Debatindlæg: Politisk vilje skaber vejen til vækst

28. august 2013

FRI ønsker de nye ministre for transport, Europa samt erhverv og vækst tillykke med de nye poster og opfordrer til at tage godt hånd om deres fælles ansvar for at skabe vækst via deres respektive resortområder.

Debatindlæg: Retssikkerhed - klagesang fra dem, der ikke må klage

24. april 2013

FRI m.fl. gør opmærksom på det urimelige i regeringens forringelser af klagemuligheder ved udbud. Kun 2,2 % af udbuddene bliver indbragt for klagenævnet, og leverandørerne får medhold i ca. halvdelen. Så hvis antallet af klager...

Synspunkt: Byggebranchens mange udfordringer

18. april 2013

FRI's formand Jesper Nybo Andersen lægger vægt på at løsningen af byggebranchens mange udfordringer skal komme gennem samarbejde mellem branchens aktører, og ikke ved at anse hinanden som modstandere.

Kronik: Cityringen bør være motor for byudvikling

11. januar 2013

Juryen for Årets Byggeri i Danmark ønsker mere debat om byudviklingen af stationsnære områder af den nye metro-cityring, men også for hovedstaden som helhed. For hvordan får vi mest ud af cityringen? Hvordan kan byen udvikle si...

Debatindlæg: Kvalitet i byggeriet koster penge

13. december 2012

Dansk Byggeri anklager rådgiverbranchen for at klynke over mængdeudtræk ifm. udbud. FRI-direktør Henrik Garver påpeger, at mængdeudtræk ikke er en simpel opgave, og derfor skal rådgiverne også kompenseres økonomisk for deres ar...

Debatindlæg: Regeringens kæmpe selvmål

22. august 2012

Formand for FRI, Peter Hostrup Rasmussen, skriver i et debatindlæg i Børsen, at regeringen svækker konkurrenceevnen og sender arbejdspladser ud af landet, når skattefritagelsen for udstationerede medarbejdere fjernes.

Synspunkt: Hospitalsudbud - transaktionsomkostningerne er løbet løbsk

28. juni 2012

I fagbladet "Hospital - Drift & Arkitektur" påpeger FRI's vicedirektør og advokat, at offentlige bygherrer udnytter krisen i byggesektoren og stiller uhørt høje krav til dokumentation og tilbudsmateriale, der presser transaktio...

Kronik: Hvornår er "solidarisk ansvar" fornuftigt?

24. maj 2012

"Tvangsægteskaber er altid en dårlig idé", og derfor bør man også overveje om solidarisk ansvar er fornuftigt at bruge.

Kronik: OPP-opbakning er sød musik i ørerne

23. marts 2012

I denne kronik er der fokus på, at OPP skal bruges rigtigt. Det er ikke altid OPP, der er den optimale løsning, det skal vurderes fra gang til gang, så man undgår spildte penge og dårlig presse, der spænder ben for de gode ekse...

Klumme: Derfor skal du hyre en rådgiver

17. november 2011

Informationschef i FRI, Inge Ebbensgaard, har igennem sit private husrenoveringsprojekt oplevet værdien af en god rådgiver. Derfor har hun skrevet en klumme om fordelene ved at have en rådgiver, når man som privatperson står me...

Åbent brev til finansministeren

31. august 2011

Organisationerne FRI og DANSKE ARK skrev et åbent brev til finansministeren ifm. lanceringen af "Holdbar vækst" og begrunder, hvorfor BoligJobordningen burde udvides til at omfatte professionel rådgivning.

Debat: Smartere udbud

24. august 2011

Afskaffelse af udbudspligten vil koste skatteborgerne dyrt. Men udbudsprocessen kan gøres mere effektiv. FRI argumenterer for flere, men smartere udbud i et debatindlæg bragt i Berlingske.

Klumme: De oversete ingeniører

25. maj 2011

FRI har i en klumme i Building Supply sat fokus på ingeniørens synlighed - eller mangel på samme. Løber arkitekterne med al omtalen? Og er vi gode nok til at sætte fokus på værdien af ingeniørernes arbejde?

Synspunkt: Dårlig luft koster elever to års skolegang

18. maj 2011

Byggeriudvalgets Lars Ørtoft har kommenteret PISA-undersøgelsen fra december 2010 og påpeget, at meget læring går tabt pga. dårligt indeklima i klasseværelserne.

Klumme: Samarbejde er kommet for at blive

18. maj 2011

Byggebranchen er i gang med den nok største forandringsproces siden industrialiseringen af byggeriet. Processen med at digitalisere byggeriet er i gang. Men processen går langsomt og er hæmmet af, at byggebranchens parter ikke ...

Klumme: "Billig skidt" - om forventningsafstemning i byggeriet

18. maj 2011

Klumme fra Building Supply hvor Inge Ebbensgaard, FRI, slår et slag for kvalitet som tildelingskriterium i udbud.

KRONIK: Kommuner bør praktisere rettidig omhu

18. maj 2011

Det begynder at haste for kommunerne, hvis de skal udnytte lavkonjunkturen til at få lappet på de kommunale veje.

Debat: Besparelser skal tage hensyn til væksten

18. maj 2011

Set i lyset af den økonomiske krise og de tabte private arbejdspladser er det da også fornuftigt og nødvendigt at tøjle forbruget i den offentlige sektor. Men kommunerne bør tænke sig godt om, når de sætter gang i nedskæringern...

Klumme: Må vi så få lov til at bygge kvalitet til det offentlige?

18. maj 2011

Det er naturligvis fornuftigt nok at spare på de store armbevægelser, når man forvalter skatteborgernes penge. Men de omkostninger, der spares på opførelsen, er ofte dyre i længden. Inge Ebbensgaard slår et slag for kvalitet i ...

Debatindlæg: I har bolden - politikere!

27. april 2011

I et debatindlæg i Børsen påpeger adm. direktør Henrik Garver, at erhvervslivet har spændt livremmen ind for at overleve krisen. Nu er det politikernes tur til at fremme væksten, ikke ved tilskud, men ved at forenkle regler, ne...

Kronik: En samlet byggebranche ser fremad

27. april 2011

FRI opfordrer til samarbejde i branchen, frem for at kæmpe om placeringen af ansvaret. FRI peger på de konkrete værktøjer som VærdiByg stiller til rådighed samt publikationen "Gode råd om udbud" som kan være med til at forbedre...

Replik: OPP handler ikke om for eller imod

27. november 2010

Landets kommuner bør være skeptiske over for OPP-projekter, fordi de i nogle tilfælde fører til dyrere løsninger for stat og kommuner, fremgik det af en analyse fra Anvendt Kommunalforskning (AKF) omtalt i Licitationen. Udmeldi...

Minikronik: Kommuner skruer tilbudsomkostningerne op

22. marts 2010

Kommunernes hang til brede udbud koster mange penge, og det er ikke til gavn for samfundet. Tilbudsomkostningerne skal ned.

Minikronik: Kvalitetsreform - Godt begyndt er ikke nok

08. marts 2010

Adm. direktør, Henrik Garver, udtaler at der skal tænkes i helheder og på målsætninger der rækker mere end et par år ud i fremtiden. Ellers mangler vi grundlaget for at være en konkurrencedygtig økonomi.

Debat: Innovation, viden og ny teknologi frem for nostalgi

21. januar 2010

Naturligvis skal vi bevare så mange produktionsarbejdspladser som muligt, men det bør ske på baggrund af fremtidsbærende udvikling og innovation og ikke af nostalgiske årsager.

Debatindlæg: Vigtige energi-signaler fra staten

21. januar 2010

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI. Erhvervsbladet, 14. oktober 2009.

Debat: Fokus på byggeriet

14. januar 2010

FRI ønsker at den offentlige sektor skal tænke mere langsigtet med deres investeringer. Ikke flere discountløsninger, der kun bliver endnu dyrere med årene. Det offentlige bør gå foran og hæven barren.

Debat: Forudsætningerne for vækst skal styrkes

14. januar 2010

FRI glæder sig over de økonomiske vismænd dropper kravet om vækstpakker og i stedet prioriterer andre væksttiltag.

Kronik: Grib chancen

12. januar 2010

FRI er gået sammen med DI for at tilpasse sig omgivelserne og fortsat have indflydelse hvor der er bedst gennemslagskraft til fordel for rådgiverbranchen. Læs Henrik Garvers kronik fra Jyllands-Posten.

Kronik: Rådgivere er klar til at indtage en central rolle

12. januar 2010

Det der vil sætte dagsorden for byggeriet, og være med til at generere udviklingen, vil være et dynamisk samspil mellem lovgivning, nye metoder og nye materialer.