Debat: Fokus på byggeriet

FRI ønsker at den offentlige sektor skal tænke mere langsigtet med deres investeringer. Ikke flere discountløsninger, der kun bliver endnu dyrere med årene. Det offentlige bør gå foran og hæven barren.

Af Henrik Garver, adm. direktør i FRI og Christian Listov-Saabye, formand for Byggeriudvalget(FRI)
Jyllands-Posten, d. 10. januar 2010

Får man øje på en nybygget, energieffektiv og vedligeholdelsesvenlig bygning i moderne arkitektur, kan man roligt gå ud fra, at bygherren kommer fra det private erhvervsliv. Det har i årtier været en trist tommelfingerregel, at offentligt byggeri pænt holder sig på det jævne.

Skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner er i høj grad præget af vanetænkning, middelmådighed og dårligt vedligehold.

Det er naturligvis fornuftigt nok at spare på de store armbevægelser, når man forvalter skatteborgernes penge, men spørgsmålet er, om strategien ikke giver bagslag.

Som det er nu, placerer vi hvert år en stor del af befolkningen - børn, unge, syge, studerende, ældre - i forældede og nedslidte bygninger, der ikke lever op til de basale krav om sundt indeklima og moderne indretning.

Det er derfor på tide at overveje, om vi ikke bør gentænke målsætningerne for offentligt byggeri. I stedet for blot at være en nødvendig ramme, som vi placerer velfærdssamfundets ydelser i, bør vi bruge det offentlige byggeri til at løfte barren, både hvad angår trivsel, kvalitet, omkostningseffektivitet, arkitektur og bæredygtighed.

Hvorfor ikke vedtage, at det offentlige har en oplagt rolle i at gå foran, hvad angår kvalitet og nye teknologier og dermed i højere grad sætte standarden i det danske samfund? Hvorfor ikke vedtage, at nye offentlige byggeprojekter ikke skal søge mod discountløsninger, men bygge pejlemærkerne for fremtidens velfærdssamfund?

Fordelene er mange:

For det første er det en bedre forretning at investere i kvalitet og lave driftsomkostninger i stedet for kortsigtede, billige løsninger.

For det andet vil forbedrede fysiske forhold resultere i bedre trivsel for brugerne.

For det tredje kan vi sætte Danmark på landkortet som et sted, som man rejser til for at studere moderne offentligt byggeri. For det fjerde vil det udvikle og forstærke dansk erhvervslivs kompetencer inden for byggesektoren, og det vil styrke eksportmulighederne for området.

Finansloven for 2010 indeholder som bekendt en del fremrykkede investeringer i offentligt byggeri. Det er en god begyndelse, men vi skal passe på ikke at gentage fortidens synder. Med lavkonjunktur, en fleksibel byggesektor og fremrykkede offentlige investeringer har vi lige nu et ideelt udgangspunkt for at lancere visionen om, at det offentlige skal vise vejen inden for bæredygtigt, moderne kvalitetsbyggeri.

Lad os gribe muligheden.