Debat: Forudsætningerne for vækst skal styrkes

FRI glæder sig over de økonomiske vismænd dropper kravet om vækstpakker og i stedet prioriterer andre væksttiltag.

AF HENRIK GARVER, adm. direktør for FRI
Børsen, d. 13. januar 2010

"Vi synes ikke, der er basis for et kriseindgreb her og nu", udtalte overvismand Hans Jørgen Whitta-Andersen i Børsen forleden.

Vismændene, der tidligere har talt varmt for flere vækstpakker, lægger sig således på linje med den række af aktører, der løbende har påpeget, at vi skal lade de allerede igangsatte økonomiske initiativer virke, inden nye initiativer sættes i gang.

Med et forventet offentligt underskud på 90 mia. kr. i 2010 er yderligere vækstpakker heller ikke blandt de mest oplagte vækstinitiativer for det kommende år; særligt ikke, når de seneste økonomiske nøgletal samtidig indikerer, at regeringen har fundet den rette ramme med de foreløbige initiativer.

Skal fastholde position

Men vi skal sørge for, at de offentlige investeringer, der allerede er på tegnebrættet, bliver brugt fornuftigt til at kvalitetssikre offentligt byggeri og til at bringe infrastrukturen op på en standard der understøtter, at Danmark kan fastholde en position som en førende videnøkonomi på den anden side af den aktuelle krise.

En velfungerende infrastruktur og offentlig bygningsmasse er en forudsætning for en konkurrencedygtig økonomi - og dermed for, at vi fra 2011 og frem er i en situation, hvor det er forbrugerne og de private virksomheder, der understøtter en bæredygtig vækst, frem for de offentlige kasser.

udregning 295*154

Kategoriseret under: