FRI: Bygherrer, arkitekter og rådgivere står sammen om handleplan

FRI's kommentar til regeringens 'Handleplan for nedbringelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen'.

11. januar 2014

I dag lancerer regeringen en ny "Handleplan for nedbringelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen". En væsentlig del af de 50 initiativer i handleplanen skal styrke arbejdsmiljøindsatsen i planlægnings- og projekteringsfasen. Disse initiativer er derfor fortrinsvis målrettet bygherrer og rådgivere, der alle involveres tidligt i bygge- og anlægsprojekter. Blandt andet oprettes der en hotline, hvor rådgivere kan få gode råd og vejledning om planlægning og koordinering af arbejdsmiljø. Sikkerhed og det gode arbejdsmiljø er allerede højt prioriteret i bygge- og anlægsbranchen og direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Henrik Garver, glæder sig over etableringen af den nye hotline:

"Rådgivernes planlægning i projekteringsfasen, skaber grundlaget for et godt og sikkert arbejdsmiljø på byggepladsen. Derfor er det rigtig positivt, at der nu etableres en uvildig hotline, hvor rådgivere kan få svar på tvivlsspørgsmål eller få et kort vejledningsforløb, hvis man har behov for det. Jo flere potentielle farlige situationer vi kan identificere i projekteringsfasen, desto flere uheld byggepladserne kan vi undgå."

Også direktør i DANSKE ARK, Christian Lerche, er tilfreds med handleplanen og den nye hotline:

"Vores medlemsvirksomheder har længe arbejdet målrettet for at sikre størst mulig fokus på arbejdsmiljø - allerede i projekteringsfasen. Men der er naturligvis altid plads til forbedring, og hvis den nye hotline og de øvrige handleplansinitiativer kan bidrage til, at vi kan reducere antallet af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen yderligere, er det meget positivt."

DANSKE ARK, Bygherreforeningen og FRI har alle deltaget i arbejdet med den nye handleplan, og repræsenterer medlemmer, som hver især spiller en væsentlig rolle, og er omfattet af reglerne om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter. Derfor har foreningerne også sat pris på at kunne bidrage aktivt til at påvirke arbejdsmiljøet i branchen:

"Der er mange gode initiativer i handleplanen. Foruden den nye hotline, tages der også initiativ til at samle og koordinere eksisterende information om arbejdsmiljø, ligesom der skal arbejdes for at etablere netværk rundt om i landet, hvor rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer kan mødes for at få ny viden og udveksle erfaringer om koordinering af arbejdsmiljø. Ved at lære af hinanden og sikre bedre adgang til viden, kan vi forhåbentlig sikre, at stadig færre kommer til skade i bygge- og anlægsbranchen," siger Bygherreforeningens direktør, Henrik Lindved Bang.

Både DANSKE ARK, Bygherreforeningen og FRI støtter handleplanen, som samlet set forstærker og udbygger foreningernes eksisterende indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.