Kronik: Grib chancen

FRI er gået sammen med DI for at tilpasse sig omgivelserne og fortsat have indflydelse hvor der er bedst gennemslagskraft til fordel for rådgiverbranchen. Læs Henrik Garvers kronik fra Jyllands-Posten.

Af direktør, Henrik Garver Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRI
Jyllandsposten den 24. juni 2008

på gang 295*123

Verden forandrer sig. I byggeriet og i de byggerelaterede erhverv er vi er med til at skabe synlige forandringer i vores samfund, når der bygges nye skoler, hospitaler og infrastrukturanlæg. Men verden forandrer sig ikke alene i de fysiske omgivelser. Verden forandrer sig også når vi ser på det landskab af interesseorganisationer der repræsenterer erhvervsvirksomhederne i Danmark.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har grebet en af de muligheder, der altid viser sig, når verden forandres. Det har vi gjort ved at melde FRI i DI. Ved at FRI bliver en brancheorganisation under DI, får vi mulighed for langt stærkere at præge den dagsorden, der i mange år fremover vil være afgørende for hvad Danmark skal leve af i fremtiden, nemlig dagsordenen for de professionelle serviceerhverv. Det er en dagsorden, der både vil have generel betydning for Danmarks fremtidige erhvervsudvikling og specifikt påvirke de rådgivende ingeniørvirksomheders forretningsvilkår.

FRI vil fortsat præge den samfundsmæssige samtale med klar stemme i forbindelse med de kerneområder, der er knyttet til rådgivende ingeniørydelser , indenfor eksempelvis byggeriet . Men FRI vil samtidig, i fællesskab med DI , kunne varetage branchens bredere interesser på de områder, der mere indirekte kan have stor betydning for branchens udvikling og for den enkelte rådgivervirksomhed. Det er områder som mangel på højtuddannet arbejdskraft, forsknings- og innovationspolitik og offentligt indkøb. Emner der er alt for væsentlige til, at FRI kan leve med, at rådgivernes stemme bliver overhørt. Det er trods alt vores forretning, det kommer til at handle om, og det er en del af det, Danmark skal leve af i fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at de rådgivende ingeniører som professionelt serviceerhverv er inde i en stærk udvikling. De seneste år har vi set en kraftig vækst i branchen. Alene i Danmark er beskæftigelse og omsætning vokset med mere end 10 pct. om året siden 2005. Samtidig har vi set en kraftig global ekspansion af de danske rådgivervirksomheder, både i form af etablering af datterselskaber i udlandet og i form af en kraftigt øget eksport. I dag beskæftiger FRI 's medlemsvirksomheder mere end 20.000 medarbejdere i Danmark og udlandet. Alene eksporten nærmer sig 25 pct. af omsætningen, og den hjemlige omsætning forventes at runde 10 mia. kr. i år.

En af de helt afgørende forudsætninger for branchens fremgang er, at de kompetencer, som rådgiverne besidder, gør visioner, drømme og projekter til virkelighed. Uden rådgiverne ville vi ikke kunne bygge de store broer, der binder Danmark sammen, vi ville ikke kunne virkeliggøre de enestående projekter som Operaen i København eller DR's nye koncertsal, og vi ville ikke kunne levere de løsninger, der virker i forhold til at skaffe energibesparelser i industrien, opføre lavenergibyggeri eller imødegå de klimaforandringer, vi ved vil komme.

Som verden forandrer sig og bliver stadigt mere kompleks, er rådgivernes evne til at finde løsninger, der elegant tager vare på samfundets udfordringer eller den enkelte bygherres problemer, stadigt mere efterspurgte og stadigt mere uundværlige.
Rimelige rammevilkår og den stadigt stigende efterspørgsel efter rådgivende ingeniørydelser i et stadigt mere komplekst og globaliseret samfund er baggrunden for branchens vækst. Men det mere komplekse samfund og behovet for at have indflydelse på branchens rammevilkår er samtidig baggrunden for, at FRI nu er gået sammen med DI . FRI vil med sin nye forankring kunne sætte rådgiverne på dagsordenen og sikre, at de vilkår, virksomhederne konkurrerer under, er fair og rimelige. FRI har grebet muligheden for at præge verdens forandring til gavn for branchen og til gavn for Danmark som vidensamfund.

Kategoriseret under: