Klumme: "Billig skidt" - om forventningsafstemning i byggeriet

Klumme fra Building Supply hvor Inge Ebbensgaard, FRI, slår et slag for kvalitet som tildelingskriterium i udbud.

Af Inge Ebbensgaard, FRI
Building Supply, d. 17. november 2010

Inge portræt 295x140

For en del år siden var jeg på sommerferie i Italien, hvor den obligatoriske gadesælger glædestrålende og højt besang sine produkter "billig skidt, billig skidt".

Sælgerens danskkundskaber var åbenbart ikke tilstrækkelig gode til, at han vidste, hvor tæt på sandheden han kom.

Men som køber er vores forventninger også derefter: Vi ved, at når vi handler hos en gadehandler, så får vi ikke et Rolex-ur, men et discount-ur, der i en begrænset tid kan vise, hvad klokken er, og ikke så forfærdelig meget andet. Med andre ord: Man får, hvad man betaler for.

Et ur eller et Rolex-ur?
Byggebranchen er tit blevet beskyldt for at være for dyr og have for dårlig kvalitet. Ofte trækkes offentlige byggerier, der går over budget, gennem pressens vridemaskine.

Men kan det egentlig undre? Konkurrence på laveste pris - eller konkurrencer, hvor prisen vægter uforholdsmæssigt meget i forhold til andre parametre - betyder alt andet lige, at rådgiveren og entreprenøren må skære ind til benet på alle projektområder. Det kan resultere i byggeprojekter af dårlig kvalitet eller byggerier, der ikke svarer til det, som bygherren havde forestillet sig.

Argumenterne for, at de offentlige bygherrer ikke fokuserer mere på kvalitet og stirrer sig blinde på prisen, er som regel, at vi jo som skatteydere ikke kan acceptere at betale for meget for noget.

Men det er nok dér, hele miseren opstår. For hvad er for meget, og hvordan stemmer bestillerens, politikernes og brugernes forventninger overens med det, der reelt bestilles og leveres? Er forventningen et ur eller et Rolex-ur?

Kvalitet som udvælgelseskriterium
En af løsningerne på problemet ligger lige for: Øget dialog og forventningsafstemning.

Hvis der afsættes tid nok til dette i den indledende fase, kan både bygherre, rådgivere og udførende spare sig selv for mange ærgrelser senere hen. Men vi kan også blive bedre på helt andre og mere grundlæggende områder.

> I Foreningen af Rådgivende Ingeniører har vi i øjeblikket intensiveret vores fokus på kvalitet i byggeriet. Kvalitet som udvælgelseskriterium bør forankres og vurderes helt fra byggeriets begyndelse.

Sammen med alle andre i byggebranchen, fra bygherrer over rådgivere til udførende, arbejder vi på at finde valgkriterier, der giver mulighed for at vurdere kvalitet i udbudssituationen.

Det er vores mål, at bygherre og rådgivere sammen vurderer, hvad slutproduktet skal kunne, være og ville. Nøglen er at finde det resultat, der får bygherrens økonomi og forventninger til at stemme overens.

Du får hvad du beder om
Det kræver, at bygherren husker gadesælgerens logik. Man kan ikke forvente at få et Rolex-ur til discount-pris.

Ønsker man et billigt, ukompliceret byggeri med få funktioner, så kan vi sagtens levere det - men ønsker man et fremtidsorienteret byggeri med lækre detaljer, så har det en pris.

Kære bygherre, tænk nøje over, hvad du beder om; måske får du det. Billigst muligt giver som regel et discountprodukt - også i byggebranchen.

Kategoriseret under: