Klumme: Må vi så få lov til at bygge kvalitet til det offentlige?

Det er naturligvis fornuftigt nok at spare på de store armbevægelser, når man forvalter skatteborgernes penge. Men de omkostninger, der spares på opførelsen, er ofte dyre i længden. Inge Ebbensgaard slår et slag for kvalitet i det offentlige byggeri.

Klumme af Inge Ebbensgaard, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Building Supply, d. 10. februar 2010

kran-og-konstruktion295x169

Kvalitet betaler sig - eller sagt på en anden måde, det er for dyrt at købe billigt.

Mon ikke også det gamle mundheld gælder for offentligt byggeri? Skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner er i høj grad præget af vanetænkning, billig opførelse og dårligt vedligehold.

Det er naturligvis fornuftigt nok at spare på de store armbevægelser, når man forvalter skatteborgernes penge. Men de omkostninger, der spares på opførelsen, er ofte dyre i længden.

Basale krav til vores fremtid
Med sene sparerunder i projekteringsfasen går man selv i nyopførte og moderne bygninger ofte på kompromis med de basale krav til sundt indeklima og moderne indretning. Mange folkeskoleelever, eksempelvis, tilbringer timevis hver dag i dårlig luft, og nedslidt møblement. Det går både ud over indlæringsevnen og visionerne i undervisningen.

Ikke hurtige discountløsninger
I stedet for blot at være en nødvendig ramme, vi placerer velfærdssamfundets ydelser i, bør vi bruge det offentlige byggeri til at løfte barren - både hvad angår trivsel, fleksibilitet, kvalitet, omkostningseffektivitet, arkitektur og bæredygtighed.

Hvorfor ikke vedtage, at det offentlige har en oplagt rolle i at gå foran, hvad angår kvalitet og nye teknologier?

Hvorfor ikke vedtage, at nye offentlige byggeprojekter ikke skal søge mod discountløsninger gennem billigst mulige opførelsesomkostninger, men bygge rammerne for fremtidens vækst og velfærd?

Fordelene er til at få øje på
For det første er det en kendt sag, at det som regel er en bedre forretning at investere i kvalitet og lave driftsomkostninger i stedet for at gå efter kortsigtede, billige løsninger.

For det andet vil forbedrede forhold på skoler, hospitaler og andre offentlige bygninger resultere i henholdsvis bedre læring, helbredelse og arbejdsindsats hos brugerne.

For det tredje kan vi sætte Danmark på landkortet som et sted, man rejser til for at studere moderne byggeri, hvis vi formår at sætte ambitiøse mål for offentligt byggeri både inden for energiforbrug, klimavenlighed, indeklima, totaløkonomi og ny teknologi.

For det fjerde vil det udvikle og forstærke de kompetencer, som dansk erhvervsliv i forvejen har inden for byggesektoren, og det vil styrke eksportmulighederne for området.

Derfor: Tillad Danmarks store offentlige bygherrer se på totaløkonomi med faktorer som drift, trivsel, vedligehold og energiforbrug - frem for den på kort sigt billigere løsning.

Kategoriseret under: