Klumme: Samarbejde er kommet for at blive

Byggebranchen er i gang med den nok største forandringsproces siden industrialiseringen af byggeriet. Processen med at digitalisere byggeriet er i gang. Men processen går langsomt og er hæmmet af, at byggebranchens parter ikke har været vant til den grad af samarbejde, som forandringsprocessen kræver.

Af Rikke Gemzøe, konsulent og sekretær for Byggeriudvalget i FRI
Building Supply, 12. maj 2010

Det skal vi blive bedre til, og det haster, hvis vi skal være konkurrencedygtige på et stort og internationalt marked.

Det handler om, at alle parter i byggeriet skal blive bedre til at lægge erfaringerne på bordet og i samarbejde kortlægge de processer, der skal tages hånd om ved moderne byggeri.

Mange gode ting er dog allerede sat i værk. På uddannelsesinstitutionerne har man netop afholdt De Digitale Dage på AUU med deltagelse af alle parter i byggeriet, lige fra studerende til aftagere i form af rådgivervirksomheder og entreprenører og leverandører.

Samtidig skrider samarbejdet omkring Det Digitale Byggeri og Værdiskabende Byggeproces godt frem, og der er gennemført flere byggeprojekter på baggrund af de nye digitale krav, som vi alle kan lære meget af. Projektweb bruges nu på alle store byggeprojekter og letter koordineringen og samarbejdet. 3D-programmer bruges i stigende grad til visualisering ikke kun hos arkitekterne, men også til beregninger af energiforbrug og visualisering af tekniske installationer hos ingeniørerne. Desuden er flere virksomheder i byggebranchen godt i gang med at samarbejde i fælles bygningsinformationsmodeller (BIM).

Det er en ny og spændende verden, der åbner sig - men de mange muligheder skaber også udfordringer og forvirring. Der er ingen tvivl om, at det tager tid at lære nye programmer, nye arbejdsmetoder og nye former for samarbejde. Udviklingen af internationalt anerkendte standarder er et vigtigt redskab på vejen til at gøre samarbejdet mere effektivt, men også den opgave har vist sig at være en svær proces, fordi teknologien og kravene fra omverdenen hele tiden udvikler sig og gør det udfordrende at finde langtidsholdbare løsninger.

Her er det, at dialogen kommer ind. For én ting er, at vi har nedsat diverse fora og samarbejdsgrupper - noget andet er at "lukke op for posen" og dele ud af sin erfaring og visioner for branchen, så vi kan udstikke en kurs for byggeprocessen. Hvis byggesektoren skal blive mere effektiv og levere et bedre og billigere produkt, kræver det samarbejde og forståelse for hinandens fagområder og arbejdsvilkår. Vi må nedbryde de faggrænser, der er opbygget gennem mange års byggetradition, og være mere åbne over for at dele viden med hinanden på tværs af fag.

Det er en spændende proces, som byggebranchen er begyndt på - men også svær og krævende. Dialog og åbenhed er nøgleordene, og det skal alle parter vænne sig til og blive bedre til. Men med en målrettet indsats klarer branchen også denne udfordring - vi er allerede godt på vej.


Kategoriseret under: