Synspunkt: Dårlig luft koster elever to års skolegang

Byggeriudvalgets Lars Ørtoft har kommenteret PISA-undersøgelsen fra december 2010 og påpeget, at meget læring går tabt pga. dårligt indeklima i klasseværelserne.

Af Lars Ørtoft, medlem af FRI's Byggeriudvalg
Sjællandske, d. 11. december 2010

Så dumper danske skoleelever igen i PISA-testen -modsat vore nordiske naboer, som klarer sig væsentligt bedre.

Mere disciplin, bedre læreruddannelse og større respekt for læreren er blevet udråbt som årsagerne til, at det øvrige Norden overhaler den danske folkeskole. Men vi overser måske en helt anden og mere konkret årsag: Bedre udluftning i klasselokalerne.

Både danske og amerikanske undersøgelser viser, at et godt indeklima i klasselokaler har en afgørende betydning for elevers modtagelighed over for indlæring.

I Finland, Norge og Sverige har man bl. a. som følge af de kolde vintre en tradition for mekanisk ventilation i skolebygningerne, og det sikrer en løbende udluftning i klasselokalerne. I Danmark benytter hovedparten af skolerne kun vinduesudluftning, og det betyder, at indeklimaet især i vintermånederne er meget dårligt i lokalerne, idet tilførslen af frisk luft bliver utilstrækkelig og ydermere kan resultere i træk.

Det har konsekvenser: Ifølge undersøgelsen fra DTU kan indlæringen hos skoleelever øges med helt op til 15-20 procent, hvis ventileringen af lokalerne øges til 10 liter per sekund per person. Ud af en skolegang på typisk 10 år svarer det til 1 ½ -2 års indlæring! .

Ventilationsanlæg
Der er derfor god grund til at kigge på noget så lavpraktisk som ordentlig ventilation af

klasselokalerne, når regeringen i den kommende tid vil igangsætte en reform af folkeskolen.
Gøres det rigtigt og med den rette rådgivning vil alle danske skoler kunne etablere gode ventilationsanlæg uden at øge varmeregningen og med et minimum af øget elforbrug og vedligehold.

Gevinsten vil være mere veloplagte elever, der vil optage indlæringen meget bedre end i dag.

I Danmark benytter hovedparten af skolerne kun vinduesudluftning, og det betyder, at indeklimaet især i vintermånederne er meget dårligt i lokalerne, idet tilførslen af frisk luft bliver utilstrækkelig og ydermere kan resultere i træk.

Kategoriseret under: